Siirry sisältöön

Viestintä ja vaikuttaminen

Tälle sivulle on koottu vinkkejä ja materiaaleja yhdistyksen viestintään ja vaikuttamiseen.

Piirroskuvassa neljä ihmishahmoa kantaa isoa megafonia.

Viestintä on osa kaikkea toimintaa

Viestintä on kiinteä osa jokaisen yhdistyksen toimintaa. Viestinnällä tehdään oma toiminta näkyväksi, tavoitteet tunnetuksi sekä innostetaan uusia toimijoita mukaan.

Neljä vinkkiä yhdistyksen viestintään

  • Pidä viestinnän kynnys matalana. Kaikki osaavat viestiä omassa arjessaan. Perusasiat toimivat niin arjessa kuin yhdistyksen viestinnässäkin.
  • Mieti, mikä on lukijalle tai kuulijalle tärkeää. Keskity siihen. Mene suoraan asiaan.
  • Tärkeintä on saada viesti perille oikeille ihmisille. Verkko ja sosiaalinen media ovat hyviä vaihtoehtoja, jos kohdeyleisö on siellä. Joillekin kohderyhmille vanhat keinot kuten ilmoitustaulu, paikallislehden tapahtumapalsta tai puhelinrinki voivat toimia paremmin.
  • Mieti mitä haluat? Ihmiset paikalle tapahtumaan vai paikallisen poliittisen päättäjän ajamaan asiaasi? Keskity tärkeimpään, älä yritä kaikkea kerralla. Valitse tyyli ja sävy tavoitteesi mukaan.

Saavutettavaa sisältöä verkkoon

Kun entistä useampi palvelu löytyy verkosta, on tärkeää, että niiden käyttäminen on helppoa kaikille. Saavutettavuus on digitaalisten palvelujen esteettömyyttä.

Tähän tähtää Laki digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta, jota ohjaa EU:n saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuus tarkoittaa, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Esimerkiksi näkövammaisten pitää pystyä käyttämään sivuja ohjelmalla, joka lukee tekstin ääneen, ja kuulovammaisia varten videoihin pitää lisätä tekstitys. Saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä.

Säännöt koskevat myös sellaisia järjestöjä, jotka saavat toimintansa rahoittamiseksi vähintään puolet yleisavustuksestaan viranomaiselta, kuten STEAlta tai ministeriöltä. Reumaliitto onkin muokannut verkkosivunsa saavutettavaksi ja lisännyt saavutettavuusselosteen sivuilleen.

Velvoitteet koskevat periaatteessa myös pieniä yhdistyksiä, jos ne saavat rahoitusta viranomaisilta kuten STEAlta tai ministeriöiltä. Suurinta osaa reuma- ja tules-yhdistyksistä velvoitteet eivät näillä näkymin koske. Erilaiset käyttäjät on kuitenkin hyvä pyrkiä huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Sääntöjen toteutumista myös seurataan tarkemmin viranomaisten ja muiden suurten toimijoiden kohdalla.

Saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia erityisesti silloin, kun yhdistysten verkkosivuja suunnitellaan tai uudistetaan.

Lisätietoja saavutettavuudesta:

Mikäli verkkosivujen saavutettavuus mietityttää, voit olla yhteydessä Reumaliiton viestintään. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun lopusta.

Reumaliiton visuaalinen materiaalipankki yhdistyksille

Reumaliiton visuaaliseen materiaalipankista löydät muun muassa kuvia, logot ja erilaisia paino- ja verkkomateriaaleja yhdistyksesi käyttöön. Tutustu rauhassa kansioihin ja niiden sisältöihin.

Huomaathan, että visuaalisessa materiaalipankissa oleva sisältö on nimenomaan kuvallista materiaalia, kuten valokuvia, logoja, esite- ja julistepohjia. Muut yhdistystoimintaan liittyvät materiaalit, kuten hakulomakkeet, ohjeet, kaavakkeet ym. löydät edelleen verkkosivuilta Yhdistyksille -osiosta.

Visuaalisen materiaalipankin sisältöä lisätään ja päivitetään uudella materiaalilla aika ajoin, joten siellä kannattaa vierailla aika ajoin.

Brändimateriaalia ja -ohjeita yhdistyksille

Reumaliiton tekstityyppi eli fontti on FS Emeric-kirjainperhe. Kun Emeric-kirjasin ei ole käytettävissä, tekstityypin korvaa Arial. Sitä käytetään Microsoft-ohjelmissa kuten Word ja Power Point. Jäsenyhdistysten logot voidaan tarvittaessa latoa Arial Bold-kirjasimelle, ellei FS Emeric Medium -kirjasin ole käytettävissä.

Tästä löydät Reumaliiton graafisen ohjeistuksen

Emeric-kirjasimen painomateriaaleihin yhdistyksen logoa varten voi tilata täältä: http://www.fontsmith.com/fonts/fs-emeric. Silloin yksittäisen fontin hinta on 60 GBP (= Englannin punta). Tämä on lopullinen hinta, ei aikarajoitettu. Jos Emeric-kirjasimen käyttö ei ole mahdollista ja haluatte sen yhdistyksen logoon, pyynnön voi lähettää osoitteeseen info(a)reumaliitto.fi. Laita mukaan tieto, saako alle jättää tekstin Reumaliiton jäsenyhdistys. Näitä valmistetaan pikkuhiljaa muiden töiden niin salliessa.

PowerPoint-pohja

Reumaliiton PowerPoint-pohja 2023, ppt

Logot

Reumaliiton logot ja graafiset ohjeet löydät visuaalisesta materiaalipankista:

Hyödynnä Reumaliiton viestintäkanavat


Reumaliitto julkaisee 4 kertaa vuodessa yleisen uutiskirjeen. Lisäksi julkaisemme omaa uutiskirjettä lapsille, perheille ja nuorille.

Reumaliiton yhdistyskirjeessä kerrotaan ajankohtaiset asiat yhdistystoiminnan tueksi 10 kertaa vuodessa.


Ovatko Reumaliiton sosiaalisen media kanavat jo tuttuja? Löydät meidät Facebookista, Instagramista, X:stä, LinkedInistä sekä YouTubesta! Yhdistykset saavat mielellään jakaa sisältöjä omissa somekanavissaan.

Julkaisemme Reuma-lehdessä yhdistysten kuulumisia makasiinityyppisellä uutispalstalla. Otamme vastaan hyvät ideat ja toimivat käytännöt ja julkaisemme niitä mielellämme. Tällaisia pikku-uutisia ja kuvia voi lähettää osoitteeseen toimitus@reumaliitto.fi.

Oliko teillä mukavaa yhdessä? Jaa yhdistyksenne tapahtumakuvia muidenkin kanssa. Voit lähettää kuvia voit lähettää osoitteeseen toimitus@reumaliitto.fi. Julkaisemme parhaita paloja liiton Facebook- ja Instagram-kanavilla.

Tapahtuuko yhdistyksessä jotakin uutta ja erilaista, josta kannattaisi kertoa muillekin? Lähetä juttuvinkki Reuma-lehden toimitukseen sähköpostilla. Osoite: toimitus@reumaliitto.fi

Reumaliiton järjestötiimi löytyy myös Facebookista!

Sivu on tarkoitettu yhdistysväelle ja vapaaehtoisille ja sitä kannattaa käydä tykkäämässä. Sivun tarkoituksena on ylläpitää epävirallista keskustelua ajankohtaisista asioista, jakaa vinkkejä ja ideoita, muistella tulevia, olevia ja menneitä. Sivu ei ole virallinen ilmoituskanava, vaan käytämme edelleen olemassa olevia viestintäkanaviamme, kuten yhdistyskirjeitä, sähköpostia ja kirjeitä. Näitä asioita voimme kuitenkin tarvittaessa syventää ja tarkentaa ketterästi Facebookissa.

Ota yhteyttä

Olemme Reumaliiton viestinnässä yhdistyksiä varten. Ole meihin yhteydessä!
Tarvitsetko apua yhdistyksen nimen liittämisessä apilalogoon? Onko sinulla pulmia esitepohjien kanssa? Reumaliiton Teemu voi auttaa.
Vinkkejä viestintään voi kysyä Minnalta ja Pialta.

Minna Elo
viestintäpäällikkö
044 493 24 70
minna.elo@reumaliitto.fi

Pia Laine
Reuma-lehden päätoimittaja / viestinnän asiantuntija
044 269 05 09
pia.laine@reumaliitto.fi

Teemu Tenkanen
viestintäassistentti, graafinen suunnittelu
044 346 9526
teemu.tenkanen@reumaliitto.fi

Vaikuttaminen yhdistyksissä

Yhdistyksen vaikuttaminen alueensa asioihin on tärkeää monella tavalla.

Suomessa oli 10 708 sosiaali- ja terveysalan järjestöä vuonna 2023. Meitä on lähes 30 000. Joukossa on voimaa ja meitä kuullaan.

Reuma- ja tules-yhdistyksissä tunnetaan parhaiten alueen tilanne ja palvelut sairastamiseen liittyen. Niissä on usean ihmisen kokemus ja asiantuntijuus. Yhdistys pystyy tuomaan paikallisia epäkohtia esille ja toimimaan niiden parantamiseksi paremmin kuin yksittäinen ihminen. Esimerkiksi yhdistyksen kannanotto antaa äänen parhaimmillaan useille sadoille jäsenille.

Yhdessä tärkeään asiaan vaikuttaminen luo yhteenkuuluvuutta ja tyytyväisyyttä paikallisten ihmisten ja jäsenten kesken.

Avoimuusrekisteri

Vuodesta 2024 alkaen avoimuusrekisteriin eli lobbarirekisteriin kerätään tietoa Suomessa tapahtuvasta, eduskunnan ja ministeriöiden päätöksentekoon kohdistuvasta vaikuttamisesta.

Avoimuusrekisterin mukainen ilmoitusvelvollisuus koskettaa yhdistystä, jos yhdistyksen toiminnassa on yksittäisiä yhteydenpitokertoja alla listattuihin vaikuttamiskohteisiin kalenterivuoden aikana yli viisi kertaa. Tällaisen yhdistyksen tulee rekisteröityä erikseen ja raportoida yhdistyskohtaisesti vaikuttamistoiminnastaan.

Vaikuttamiskohteet, joista on jatkossa ilmoitettava, jos yhteydenottojen määrä ylittää vuodessa yli viisi kertaa:

  • Henkilön tarkkuudella avoimuusrekisteriin yksilöidään kansanedustajat, ministerit, ministereiden toimikaudeksi nimitetyt valtiosihteerit ja erityisavustajat, eduskunnan pääsihteeri ja apulaispääsihteeri, ministeriöiden kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit ja osastopäälliköt sekä ministeriöiden asettamat selvityshenkilöt.
  • Kansanedustajien avustajien ja eduskuntaryhmien henkilöstön osalta ilmoitetaan tieto eduskuntaryhmästä.
  • Ministeriöiden muihin virkamiehiin kohdistuvan yhteydenpidon osalta ilmoitetaan tieto osastosta ja yksiköstä.
  • Eduskunnan kanslian muihin virkamiehiin kohdistuvan yhteydenpidon osalta ilmoitetaan tieto valiokunnasta, osastosta ja yksiköstä taikka muusta vastaavasta organisaation osasta.

Yhdeksi yhteydenottokerraksi lasketaan esim. puhelinkeskustelu tai sähköpostiviesti (ei kuitenkaan joukkoviestintää eli esimerkiksi laajalle vastaanottajajoukolle kohdistettuja uutis- tai asiakaskirjeitä, julkaisuja sosiaalisessa mediassa tai muuta vastaavaa viestintää). Yhdellä yhteydenottokerralla voi kuitenkin olla useampi kuin yksi vastaanottoja.

Reumaliitolta saa raportointiin seuranta- ja mallipohjan. Rekisteröinti- ja raportointiajankohdista voit lukea täältä.

Vapaaehtoisena toimiminen on useimmiten yksityishenkilön toimintaa eikä siten kuulu avoimuusrekisteriin. Vapaaehtoinenkin voi kuitenkin osallistua organisaation nimissä tehtävään suunnitelmalliseen vaikuttamistoimintaan, ja tällöin myös heidän harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta on ilmoitettava avoimuusrekisteriin.

Lisätietoa avoimuusrekisteristä sekä yleisimmin esitetyistä kysymyksistä löydät täältä.

Reumaliitto kokoaa yhteen vanhus- ja vammaisneuvostoissa toimivat jäsenemme

Suuressa osassa jäsenyhdistyksistä on edustus oman kunnan tai sote-alueen vammais-, vanhus-, tai yhdistetyssä vammais- ja vanhusneuvostossa. Reumaliitto kokoaa yhteen nämä tärkeässä luottamustehtävässä toimivat. Haluamme kuulla teiltä neuvostojen toiminnasta, tarjota samanlaisessa tehtävässä toimiville mahdollisuuden verkostoitumiseen, sekä tarjota tukea toimintaan.

Keräämme vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenten yhteystietoja tällä lomakkeella tai voit vaihtoehtoisesti laittaa viestiä maria.mattila@ reumaliitto.fi.

Voit myös liittyä Reumaliiton vaikuttajaverkostoon laittamalla viestiä maria.mattila@ reumaliitto.fi. Vaikuttajaverkoston kautta pääset vaikuttamaan mm. Reumaliiton lausuntoihin sekä kuulemaan ajankohtaisuuksia vaikuttamistyöstä.

Hyvinvointialueisiin vaikuttaminen

Verkkosivuiltamme löydät lisätietoa vaikuttamistyömme teemoista.

Yhdistyksen vaikuttamisopas

Oppaassa kerrotaan yhdistyksen vaikuttamisen perusasioista ja keinoista.

Yhdessä tekeminen on vaikuttavampaa!

Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä vaikuttamistyöhön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä vaikuttamistyön asiantuntijaan:
Maria Mattila
044 7680 448
maria.mattila@reumaliitto.fi