Siirry sisältöön

Hyvinvointi

Kansanterveys- ja liikuntajärjestönä innostamme ihmisiä pitämään hyvää huolta itsestään ja tuki- ja liikuntaelimistöstään terveellisillä elämäntavoilla. Yhdessä jäsenyhdistyksiemme kanssa luomme edellytyksiä reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hyvinvoinnille ja kunto-, terveys- ja harrastusliikunnalle.

Naisia syömässä eväitä ulkona pöydän ääressä.

Yhdistykset hyvinvoinnin edistäjinä

Jäsenyhdistystemme liikuntaryhmät, tapahtumat ja retket tarjoavat liikunnan iloa, yhdessäoloa ja hyvinvointia osallistujilleen. Liikuntatoimintojen lisäksi yhdistykset järjestävät myös muunlaista osallistujiensa hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten Reumatroppi-toimintaa, jonka keskiössä on iloinen yhdessäolo hyvinvoinnin parissa. Reuma- ja tules-yhdistysten rooli reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä on merkittävä.

Poimi tältä sivustolta ideoita ja vinkkejä mukaasi ja vie ne ilahduttamaan yhdistystänne!

Joukko eri-ikäisiä ihmisiä kävelee puistotiellä.

Liikuntapalvelut

Reumaliiton TULE-huoltamo on palvelupiste, jossa on tarjolla tuki-ja liikuntaelimistön toimintakykytestausta – katsastusta, liikuntaopastusta ja -neuvontaa sekä tietoa liiton tule-terveyttä tukevista palveluista.

 • Huoltamotestit voi suorittaa omatoimisesti, joskin testaaja voi ohjata testien suorittamista.
 • Yhdistykset voivat hyödyntää TULE-huoltamoa toiminnassaan, esim. erilaisissa tapahtumissa.
 • Mikäli suorituksissa havaitaan toimintakyvyn heikkenemistä, on syytä  itse tai ammattilaisen kanssa arvioida parantavien toimien kuten liikunnan tarvetta.

Tietoa TULE-huoltamosta, ohjeet testien toteuttamiseen ja ohjeet tulosten tulkintaan löydät täältä.

Löydät tulostettavan testit ja katsastuskortin täältä.

Yhdistysten liikuntatoiminta

Reumaliitto tarjoaa jäsenyhdistystensä kanssa monipuolisia liikuntapalveluita. Suosituimpia liikuntamuotoja ovat vesiliikunta, kuntosali ja tuolijumppa. Tämän lisäksi yhdistyksissä liikutaan mm. Asahin, Vire-Laviksen ja peliryhmien merkeissä. Ryhmät sopivat eri tasoisille ja toimintakyvyltään erilaisille henkilöille.

Liikuntatoiminnan mahdollistavat lähes 150 vapaaehtoista liikuntavastaavaa, eli reumatraineria, jotka organisoivat liikuntatoimintaa jäsenyhdistyksissämme. Liikuntavastaavat kannustavat vertaisiaan huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Moni heistä on tuhattaituri, joka niin tiedottaa, koordinoi kuin kehittää liikuntatoimintaa.

Kaipaatko lisätietoja liikuntavastaavan roolista tai tukea roolin toteuttamiseen yhdistyksessä? Ole yhteydessä liiton liikunnan ja terveyden asiantuntijaan.

Liikuntasalissa selin kuvaajaan päin oleva ohjaaja vetää värikkäissä vaatteissa oleville ikäihmisille tuoleilla istualtaan tehtävää jumppaa.

Liikuntavastaavien etätreffit kokoavat valtakunnallisesti yhteen reuma- ja tules-yhdistysten liikuntavastaavat. Etätreffeiltä saadaan tukea ja ideoita yhdistysten liikuntatoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen sekä kuullaan muiden yhdistysten liikuntakuulumisia.

 • Etätreffien 21.3.2024 diat löydät täältä.

Reumaliiton jäsenyhdistyksissä liikunnanohjausta toteuttavat sekä liikunnan ammattilaiset että liikunnan vertaisohjaajina toimivat henkilöt.

Vapaaehtoisten liikunnan vertaisohjaajien rooli liikuntatoiminnan toteuttamisessa on merkittävä.

UKK-instituutti on koonnut liikunnan vertaisohjaajille tietopaketin ja liikepankin ohjauksen tueksi.

 • Tutustu UKK-instituutin liikunnan vertaisohjauksen materiaaleihin täällä.

Reumaliitolla on sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä jäsenyhdistyksissään Teosto ry:n ja Gramex ry:n kanssa.

 • Reumaliitto raportoi vuosittain musiikin käytöstä Teostolle ja Gramexille jäsenyhdistyksille toteutetusta liikunta- ja hyvinvointikyselystä saatujen vastausten avulla (mm. tiedot liikuntaryhmien ja musiikkiliikuntaryhmien määristä).

Yhdistyksien tueksi on laadittu palautelomakepohja, jota yhdistykset voivat halutessaan hyödyntää omassa toiminnassaan. Palautelomakkeella voi kerätä tietoa osallistujilta liikunta- ja hyvinvointitapahtumista mm. toiminnan kehittämiseksi ja raportointia varten.

Löydät palautelomakepohjan pdf-tiedostona täältä.

Löydät muokattavan palautelomakepohjan word-tiedostona täältä.

Ohjeistuksen palautelomakepohjan käyttöön löydät täältä.

Poimi vinkki!

Taukoliikunta tekee terää!

Tämä 11 minuutin lempeä taukojumppa sopii hyvin yhdistysten tilaisuuksiin istumisen tauottamiseksi. Liikkeet voi tehdä seisten tai tuolilla istuen.

Reumatropin kevyt taukojumppa -video.

Reumaliiton aineistoja toiminnan tueksi

Reumaliiton tuottamista materiaaleista löydät mm. hyvinvointiaiheisia luentoja ja liikuntavideoita sekä muita vinkkejä toimintaan.

Reumaliiton YouTube-kanavan Jumppasalista löydät vinkkejä ja ohjeita nivelystävälliseen liikkumiseen.

Tutustu esim. seuraaviin videoihin:

Reumaliiton YouTube-kanavalta löydät hyvinvointiaiheisia luentoja ja liikuntavideoita.

Tutustu esim. seuraaviin luentotallenteisiin:

Vinkki! Katsokaa luentotallenne yhdistyksessänne yhdessä ja käykää keskustelua aiheesta.

Reumatropin omilta sivuilta löydät erilaisia valmiita materiaaleja toiminnan tueksi.

Reumatroppi-hankkeen YouTube-kanavalta löydät hyvinvointiaiheisia luentoja ja monipuolisesti erilaisia nivelystävällisiä liikuntavideoita.

Reumanuoret liikkumaan -hankkeen materiaaleista saat vinkkejä liikuntalajien soveltamiseen.

Kipu on yleinen reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien oire. Reumaliitto tarjoaa ryhmänohjaajille Kolmen kerran kipuryhmän mallin. Oheisen materiaalin avulla voit ohjata kolme kivun omahoitoa tukevaa ryhmäkertaa.

Reumaliitto tarjoaa ryhmänohjaajille Viiden kerran fibromyalgiaryhmän mallin. Oheisen materiaalin avulla voit ohjata fibromyalgiaa sairastaville viisi ryhmäkertaa, joissa osallistujat oppivat lisää omasta sairaudestaan, sen omahoidosta ja pääsevät keskustelemaan vertaisten kanssa.

Ulkopuolisten tahojen aineistoja toiminnan tueksi

Materiaalipankki: kootusti erilaisia materiaaleja liikkumisesta ja elintavoista.

Reumaliiton HYTE-työryhmä

Reumaliiton Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä) on perustettu vuonna 2023. Työryhmän tarkoituksena on Reumaliiton ja sen jäsenyhdistyksien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintojen vahvistaminen ja liikuntatoimintojen kehittäminen. Ryhmän toiminnan avulla halutaan vastata entistä paremmin yhdistyksiltä nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin.

HYTE-työryhmä koostuu kymmenestä jäsenyhdistystemme edustajasta. Ryhmän toimintaa koordinoi liitossa Kirsi Kaipainen-Pyykkö, kirsi.kaipainen-pyykko@reumaliitto.fi.

 • Tarja Honkanen / Vantaan Reumayhdistys
 • Seppo Lehikoinen / Joensuun Reumayhdistys
 • Merja Söderholm / Suomen Sklerodermayhdistys
 • Sari Pelttari / Lupus Suomi
 • Hanna Jantunen / Virtain Reumayhdistys
 • Eija Talvitie / Loimaan Reumayhdistys
 • Marja-Riitta Karjalainen / Taivalkosken Reuma ja Tules
 • Eveliina Mykrä / Nastolan Reuma ja Tules
 • Anna-Maija Haaramo / Kyrönmaan Reumayhdistys
 • Kristiina Kallioniemi / Naantalin Seudun Tules

Tavoitteemme on reumasairauksia sairastavien mielekäs elämä ja mahdollisuus liikkua ja harrastaa monipuolisesti itselle mieluisilla tavoilla.

Kiitos, että olette yhdistyksenä tekemässä kanssamme tätä työtä!

Liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistyön tukenasi on:

Kirsi Kaipainen-Pyykkö (TtM, th/sh) | Liikunnan ja terveyden asiantuntija | +358 444 341 588 | kirsi.kaipainen-pyykko@reumaliitto.fi