Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin. Vastaukset on jaoteltu aiheiden mukaan.

Arkea tukevat kurssit

Kursseilla majoitutaan lähtökohtaisesti huonekaverin kanssa. Emme voi tarjota majoitusta yhden hengen huoneessa kuin yksittäistapauksissa painavista terveydellisistä syistä.

Tämä johtuu kustannuksista. Henkilön majoittuminen yhden hengen huoneeseen tarkoittaa pääsääntöisesti toisenkin henkilön majoittumista yhden hengen huoneessa, koska osallistujien määrä on yleensä parillinen. Tällöin maksamme käytännössä neljän henkilön majoituskulut kahdesta henkilöstä, sillä majoittuminen yksin maksaa useimmissa kurssipaikoissa miltei saman verran kuin kahden hengen majoittuminen samassa huoneessa. Käytännössä se tarkoittaisi osallistujamäärän pienentämistä tai kurssimäärän vähentämistä.

Osallistujat ovat kokeneet huonekaverin pääosin positiivisena asiana ja tärkeänä osana kurssilta saatua vertaistukea.

Yleisin syy sille, ettei tule valituksi kurssille, on suuri hakemusten määrä. Paikkoja ei riitä kaikille, jotka voisivat hyötyä kurssista. Osallistujamäärä on 10–14 osallistujaa yksilökursseilla kurssityypistä riippuen, ja parikursseille kahdeksan paria eli 16 henkilöä. Määrät perustuvat kokemuksiin sopivasta kurssikoosta huomioiden työskentelytavat ja kurssitavoitteet. Yhdelle kurssille tulee keskimäärin 30–100 hakemusta eli noin 10–50 prosenttia hakijoista mahtuu mukaan kurssille.

Kurssikohtainen valintatulos, hakijamäärä ja kurssille valittujen määrä ilmoitetaan kaikille hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostitse. Omasta valintatuloksesta voi aina kysyä lisätietoa.

Kurssivalinnat tehdään hakemuksessa kerrottujen tietojen pohjalta, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Hakemus sisältää pakollisia kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä, joissa on tärkeää perustella omaa tarvetta kurssille.

Kurssivalinnassa arvioidaan esitettyjä sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia perusteita. Annetut vastaukset pisteytetään. Lisäksi arvioidaan hakijoiden kokonaistilannetta.

Valintakriteerit pohjaavat toiminnan rahoittajan ohjeisiin ja linjauksiin. Kurssille valitaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, jotka eivät ole osallistuneet vastaaville kursseille viimeisen viiden vuoden aikana. Mikäli kurssi on kohdennettu teemoiltaan tietylle kohderyhmälle (esimerkiksi lapset ja nuoret tai tietty diagnoosiryhmä) se on ilmoitettu erikseen kurssinkuvauksessa ja hakemuslomakkeessa.

Reumaliiton arkea tukevat kurssit on suunnattu reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Valinnoissa korostetaan yksittäisen diagnoosin sijaan sairauden aktiivisuutta ja vaikutuksia toimintakykyyn ja arjen sujuvuuteen sekä muuta mahdollista sairauskuormaa.

Tavallisia diagnooseja kursseille hakevilla ovat esimerkiksi tulehdukselliset reumasairaudet, systeemiset sidekudossairaudet, vaskuliitti- ja myosiittisairaudet sekä nivelrikko ja fibromyalgia.

Reumaliiton kursseille voivat osallistua kurssityypistä riippuen pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat.

Yläikärajaa osallistumiselle ei ole, mutta yksittäisiä kursseja voidaan myös kohdentaa tietyn ikäisille. Esimerkiksi lasten ja nuorten kurssi on suunnattu 9–12-vuotiaille varhaisnuorille. Toisinaan järjestetään myös nuorille aikuisille suunnattuja kursseja, joissa ohjelma ja teemat koskettavat noin 18–30-vuotiaita henkilöitä. Kohdennettujen kurssien ikärajat ovat joustavia, mutta kurssin teemat vastaavat tyypillisimmin tietynikäisten osallistujien tarpeita ja elämäntilannetta.