Siirry sisältöön

Yhteistyöverkosto

Reumaliitto tekee laajasti yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Tuomme toimintaan reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien näkökulmaa sekä tietoutta näistä sairauksista.

Tavoitteenamme on tukea hyvää elämää.

Joukko eri-ikäisiä ihmisiä kävelemässä puistotiellä.

Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistykset ovat Reumaliiton toiminnan perusta.

Yhteistyötahoja

Huomioithan, että reumaliitto.fi-sivuston ulkopuolelle vievät linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Aikakauslehtien Liitto

Aikakausmedia (Aikakauslehtien Liiton markkinointinimi) on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa. Reuma-lehti kuuluu Aikakausmedian ammatti- ja järjestölehtiryhmään.

Eduskunnan Tules -ryhmä

Ryhmä koostuu kansanedustajista, jotka ovat kiinnostuneita reuma- ja tule-sairauksiin liittyvistä teemoista. Ryhmä kokoontuu eduskunnassa muutaman kerran vuodessa. Se voi tehdä aloitteita, kuten kirjallisia kysymyksiä ja kannanottoja, järjestää tilaisuuksia, toimia yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja pyytää asiantuntijoita kuultavaksi.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti edistää hyvää vanhuutta. Reumaliitto on ollut mukana yhteistyössä Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaasteisiin -hankkeessa.

Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 85 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 46 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 30 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 148 000.

Pieni ele

Pieni ele -keräys on tunnettu myös nimellä vaalikeräys. Se toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1907. Kerääjät ovat vapaaehtoisia ja tuotto jaetaan mukana olevien 15 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus – STEA

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta siirtyi vuoden 2017 alusta sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettuun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA).

Soveltava Liikunta ry – SoveLi

SoveLi:n tarjoamat soveltavan liikunnan palvelut, mm. koulutukset, tarjoavat opastusta yhdistysten liikuntatoiminnan järjestämiseen. SoveLi on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen.

Suomen Olympiakomitea

Reumaliitto on mukana Suomen Olympiakomitea ry:n Liikkujan polku -verkoston Vaikuttamisen teemaryhmässä. Rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Reumaliitto on mukana SOSTEn Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostossa (POTKA), Kuntoutusverkostossa (KUVE) sekä Lasten terveysfoorumissa.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi.

Suomen Reumahoitajayhdistys

Suomen Reumahoitajayhdistyksen tarkoitus on edistää reumahoitajien ammatillisen osaamisen ja tieteellisen tutkimuksen kehitystä sekä edistää Pohjoismaiden, Euroopan ja kansainvälisten muiden vastaavien tahojen yhteistyötä alalla.

Suomen Reumatologinen Yhdistys

Suomen Reumatologinen yhdistys (SRY) liittää yhteen Suomen reumatologiasta kiinnostuneet lääkärit sekä edistää reumatologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä.

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö on Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen (KuLTu) taustaorganisaatio, jonka jäseniä ovat Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kuopion Sydänyhdistys, Puijon Diabetesyhdistys ja Suomen Reumaliitto.

Vammaisfoorumi ry

Vammaisfoorumi edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Vammaisfoorumi on vuonna 1999 perustettu 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö.

Ålands Reumaförening

Ålands Reumaförening tarjoaa jäsenistölleen yhteisön ja tukea jokapäiväisessä elämässä sekä tietoa ja koulutusta.

Viranomaistahoja

Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää ja parantaa väestön terveyttä valvomalla ja kehittämällä lääkealaa.

Kela

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Kansainvälinen järjestö- ja verkostotoiminta

Nordiskt reumaråd – NRR, Pohjoismaiden reumaliittojen yhteistyöelin.

European League Against RheumatismEULAR.

EULAR Standing Committee of Health Professionals in Rheumatology.

The European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network – eumusc.net project.

Eesti Reumaliit, Viro. Suomen Reumaliitto on Viron Reumaliiton kummijärjestö ja tukenut järjestön perustamista.

Nordic Rheumatic Youth Camp – NRYC. Reumaa sairastavien nuorten verkosto suunnittelee ja toteuttaa mm. yhteisen leirin.

Maailman reumapäivä 12.10. Päätös päivän vietosta syntyi Suomen Reumaliiton aloitteesta.

Pohjoismaiden reumaliitot

Gigtarfélag Íslands, Islanti

Giktafelag Føroya, Färsaaret

Gigtforeningen, Tanska

Norsk Revmatikerforbund, Norja

Reumatikerförbundet, Ruotsi

Muiden maiden reumaliittoja

Täällä voit tutustua Europan League Against Rheumatism – EULAR -jäsenjärjestöihin.

Lääkeyritysyhteistyö

Yhteistyöllä lääkealan yritysten kanssa mahdollistetaan muun muassa yksittäisiä projekteja, joihin Reumaliitolla ei olisi muutoin resursseja. Yhteistyön suuruus on ollut vuositasolla noin kolme prosenttia liiton kokonaistuloista.
Yhteistyöyritykset: AbbVie Oy, Novartis Finland Oy, Pfizer Oy, UCB Pharma Oy Finland ja Viatris Oy.

Reumaliiton hallinnoimat verkostot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaisryhmiä edustavien ja harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on parantaa harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa Suomessa. Verkostoon kuuluu 19 sosiaali- ja terveysjärjestöä, jotka edustavat hyvin erilaisia harvinaissairausryhmiä.

Verkosto on mukana STM:n asettamassa Harvinaiset sairaudet -työryhmässä, jonka tehtävänä on luoda yhtenäiset toimintamallit ja -rakenteet harvinaissairaiden hoitoon. Verkostolla on kokemusedustajat yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköiden johtoryhmissä. Verkostolla on edustaja myös virtuaalisairaala Terveyskylän harvinaissairauksien talon ohjausryhmässä.

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaverkosto kokoaa yhteen eri diagnoosin omaavia kokemustoimijoita. He ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen.

Kokemustoimintaverkostossa on mukana miltei 40 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän lähes 700 kokemustoimijaansa.

Lisätietoa yhteistyöstä

Lisätietoa Reumaliiton tekemästä yhteistyöstä löydät vaikuttamistyön sivuilta.