Siirry sisältöön

Järjestövakuutus

Reumaliiton jäsenyhdistykset (jäljempänä järjestö) sekä toimintaan osallistuvat henkilöt ovat vakuutettuja matkasairauden- ja tapaturman varalta järjestön järjestämissä järjestötehtävissä- ja tilaisuuksissa sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana; esimerkiksi järjestön järjestämillä matkoilla, toimintaryhmissä, retkillä, tapahtumissa, tilaisuuksissa sekä liikunta- ja harrasteryhmissä. Vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Osallistujalta ei vaadita yhdistyksen jäsenyyttä tai omaa matkavakuutusta.

Vakuutusyhtiönä toimii LähiTapiola.

Matkustajavakuutus

  • Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa matkalla, jonka vakuutettu tekee vähintään 50 kilometrin etäisyydelle asunnostaan, työpaikastaan, opiskelupaikastaan tai vapaa-ajan asunnostaan.
  • Hoitokulut korvataan matkasairaudesta tai -tapaturmasta ilman ylärajaa
  • Henkilökohtaisten matkatavaroiden enimmäiskorvausmäärä on 1 682 € ja omavastuu 0 € matkaa kohden
  • Matkan peruuntuminen (lääkärintodistus vaaditaan), keskeytyminen ja myöhästyminen sisältyy vakuutukseen.
  • Vakuutus päättyy, kun vakuutettu täyttää 90 vuotta.

Tapaturmavakuutus liikunta- ja harrasteryhmissä

  • Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan järjestämässä tapahtumassa sekä siihen välittömästi liittyvillä meno-ja paluumatkoilla
  • Hoitokulut tapaturmaa kohden enintään 8 500 €, hoitokulujen omavastuu 0€
  • Vakuutus päättyy, kun vakuutettu täyttää 90 vuotta.

Muuta vakuutuksesta

Tämän lisäksi vakuutukseen sisältyy omaisuusturva. Vakuutuksen kohteena on yhdistysten hallussa oleva irtain käyttöomaisuus kuten koneet, laitteet, työvälineet, koneisiin sisältyvät ohjelmistot sekä kalusteet ja käyttöesineet. Omavastuu 1000 €.

Lisätietoja

Vahingon sattuessa voit hakeutua hoitoon mihin tahansa päivystävään lääkäriin. Jos sinulle on aiheutunut jo kuluja, voit ilmoittaa niistä Reumaliittoon, teemme korvaushakemuksen puolestasi vakuutusyhtiöön. Lisätiedot ja korvaushakemusasiat:

Reumaliiton talouspäällikkö Anni Pyy, puhelin 050 548 6421, sähköposti anni.pyy@reumaliitto.fi