Siirry sisältöön

Reumaliiton toimisto

Suomen Reumaliitto ry
Iso Roobertinkatu 20–22 A (5. krs)
00120 Helsinki

Vaihde: (09) 476 155
ma–to klo 9–13 

info@reumaliitto.fi

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@reumaliitto.fi


www.reumaliitto.fi

Laskutustiedot

Y-tunnus 0201969-6
Verkkolaskuosoite: 003702019696
Välittäjän tunnus 003723327487 (Apix) 

Vuokrattava kokoustila

Reumaliiton toimiston yhteydessä sijaitsee esteetön kokoustila, jota on mahdollista vuokrata erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. 

Ota yhteyttä

Täytäthän sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen viestiisi.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Reumaliiton jäsenyhdistykset

Reumaliitto on kattojärjestö noin 130 jäsenyhdistykselle, jotka tarjoavat monipuolista toimintaa ympäri Suomen sekä valtakunnallisella tasolla.

Olethan yhteydessä suoraan omaan yhdistykseesi esimerkiksi jäsenmaksuasioissa.

Mediayhteydenotot

Täältä löydät yhteystiedot mediayhteydenottoja varten sekä hyödyllistä tietoa reumasairauksista ja Reumaliitosta.

Hallituksen puheenjohtajat

Hymyilevä, lyhythiuksinen ja silmälasipäinen nainen.

Ulla Lehtikangas

Puheenjohtaja

044 491 8264

Mies hymyilee ja katsoo kameraan.

Kari Mikkola

Varapuheenjohtaja

050 586 1811

Johto, hallinto ja talous

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Anu Uhtio

Toiminnanjohtaja
Pää­vas­tuu lii­ton toi­min­nas­ta.

044 709 8138

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Anni Pyy

Talouspäällikkö
Lii­ton ta­lous­hal­lin­to, ra­has­toa­vus­tuk­set, jär­jes­tö­va­kuu­tu­sa­siat.

050 548 6421

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Tuula Tikkanen

Johdon assistentti
Val­tuus­ton ja hal­li­tuk­sen ko­kous­sih­tee­ri, ko­kous­jär­jes­te­lyt, jä­sen­re­kis­te­rin pää­käyt­tä­jä.

044 266 9769

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Jenni Laaksonen

Toimistosihteeri
Taloushallinnon avustavat tehtävät, asiakaspalvelu.

040 504 6299

Järjestöpalvelut

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Ulla Rantanen

Järjestötoimen johtaja
Yh­dis­tys­ten tu­ke­mi­nen,
jär­jes­tö- ja va­paaeh­tois­toi­min­ta.

044 049 9946

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Sini Hirvonen

Kansalaistoiminnan asiantuntija
Va­paaeh­tois­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen,
kou­lu­tuk­set ja tu­ki yh­dis­tyk­sil­le.

044 901 7232

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Jaana Sinervuo-Tarula

Järjestötoiminnan asiantuntija
Yh­dis­tys­toi­min­nan tu­ki ja ke­hit­tä­mi­nen.
Jär­jes­tö­toi­min­nan kou­lu­tus, toiminta-avustukset.

044 549 0344

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Kirsi Kaipainen-Pyykkö

Liikunnan ja terveyden asiantuntija
Liikunta- ja hyvinvointitoimintojen koordinaatio ja tuki yhdistyksille, terveys- ja liikuntaneuvonta. Liikuntakampanjat.

044 434 1588

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Heta Rissanen

Projektipäällikkö
Oma­hoi­to­pol­ku-han­ke.

044 784 1777

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Sanni Huttunen

Suunnittelija
Oma­hoi­to­pol­ku-han­ke.

044 791 3293

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Eeva Säilä

Järjestötyöntekijä
Oppisopimusopiskelija: nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Lasten ja nuorten toiminta, Yhdistysavain-vastaava, tilaisuuksien ja tapahtuminen järjestämisen tuki.

044 563 0084

Sanna Viitanen - Kasvokuva

Sanna Viitanen

Järjestötyöntekijä
Oppisopimusopiskelija: nuoriso- ja yhteisöohjaaja

044 493 7467

Viestintä ja vaikuttaminen

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Minna Elo

Viestintäpäällikkö
Me­diayh­tey­det, di­gi­taa­li­nen vies­tin­tä, vai­kut­ta­mis­vies­tin­tä.

044 493 2470

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Pia Laine

Päätoimittaja, viestinnän asiantuntija

Reu­ma-leh­den pää­toi­mit­ta­ja,
Reu­ma­lii­ton vies­tin­nän asian­tun­ti­ja.

044 269 0509

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Maria Mattila

Vaikuttamistyön asiantuntija
So­siaa­li- ja ter­veys­po­li­tiik­ka.

044 768 0448

Mies hymyilee ja katsoo kameraan.

Teemu Tenkanen

Viestintäassistentti
Yh­dis­tys­kir­je, graa­fi­nen suun­nit­te­lu.

044 346 9526

Kehitys- ja palvelutoiminta

Jaana Hirvonen

Kehitysjohtaja
Ke­hi­tys­hank­keet ja kar­toi­tuk­set, ta­voit­teel­li­nen ryh­mä­toi­min­ta, diag­noo­si­koh­tai­nen työ, har­vi­nais­toi­min­ta ja ver­kos­toyh­teis­työ, ar­kea tu­ke­vat kurs­sit.

040 076 0054

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Merja Karvonen

Kurssikoordinaattori
Ar­kea tu­ke­va kurs­si­toi­min­ta.

044 491 5496

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Marita Jurvelin

Palvelu- ja markkinointikoordinaattori
Reu­ma-leh­den il­moi­tus­myyn­ti, verk­ko­kaup­pa, jä­se­ne­dut.

040 516 4401

Harvinaiset-verkosto

Kati Saari

Suunnittelija
Ver­kos­to­työ, Hark­ko-työ­ryh­mä.

040 542 2922

Heli Parjanen

Suunnittelija, Harvinaiset-verkosto

044 563 0083

Kokemustoimintaverkosto

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Piia Jolla

Suunnittelija

044 241 9800

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Jaana Juosila

Suunnittelija

044 491 8161