Siirry sisältöön

Viestinnän yhteystiedot

Reumaliiton viestintä palvelee toimittajia mm. haastateltavien ja lähdetietojen hankinnassa.

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Minna Elo

Viestintäpäällikkö
Me­diayh­tey­det, di­gi­taa­li­nen vies­tin­tä, vai­kut­ta­mis­vies­tin­tä.

044 493 2470

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Pia Laine

Päätoimittaja, viestinnän asiantuntija

Reu­ma-leh­den pää­toi­mit­ta­ja,
Reu­ma­lii­ton vies­tin­nän asian­tun­ti­ja.

044 269 0509

Tietoa reumasairauksista

Reumaliiton julkaisema Reuma-aapinen antaa yksityiskohtaista, ajan tasalla olevaa tietoa reumasairauksista, -lääkkeistä ja reuman kanssa elämisestä. Sen kirjoittajat ovat reumaan erikoistuneita lääkäreitä.

Reuma-aapisen ja muiden Reumaliiton oppaiden tietoja saa lainata lähde mainiten.

Tietoa Reumaliitosta

Reumaliitto on perustettu vuonna 1947. Siihen kuuluu 131 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Jäseniä Reumaliitossa on noin 30 000.

Liitto tarjoaa tukea ja tietoa reumasairauksien ja erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa eläville ihmisille. Reumaliitto toimii kansanterveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestönä.

Logot

Reumaliiton logo koostuu liikemerkistä ja tekstiosasta. Pääsääntöisesti liikemerkkiä käytetään nimen kanssa.

Reumaliiton merkkiä saavat käyttää Reumaliiton jäsenjärjestöt. Muuhun merkin käyttöön on pyydettävä lupa. Merkkiä voidaan käyttää esimerkiksi mediassa tai oppikirjoissa, joissa kerrotaan Reumaliitosta.

Reumaliiton viestintä ohjaa merkin käyttöä. Jos tarvitset neuvoja merkin käyttöön tai jonkin toisen version logosta, ota yhteys viestintään info(at)reumaliitto.fi.