Siirry sisältöön

Taloudenhoito

Taloudenhoito käsittää toiminnan sekä rahoituksen suunnittelua, taloussuunnitelmien valvontaa ja toteutusta sekä omaisuuden hoitoa. Tilivuoden aikainen taloudenhoito on yhdistyksen hallituksen tehtävä. Hallitus koordinoi taloudenhoitoon liittyvät toimenpiteet ja valvoo taloudenhoitoa.

Taloudenhoito avainasemassa

Taloudenhoito on tärkeä osa-alue yhdistysten johtamista. Vaikka yhdistyksen toiminta olisi suppeaa ja rahavirrat pienet, talouden asianmukaiseen hoitamiseen tarvitaan tärkeimpien lakien tuntemista ja laskentakäytäntöjen osaamista.

Yleinen kokous on yhdistyksen ylin päättävä elin, jolle hallitus on vastuussa toimistaan. Siellä yhdistyksen jäsenet vahvistavat toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevaa vuotta varten, joiden asettamien suuntaviivojen mukaan taloudenhoito järjestetään. Jäsenet myös hyväksyvät menneen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myöntävät tilivelvollisille vastuuvapauden.

Taloudenhoito ja vastuu

Taloudenhoidosta vastuu on yhdistyksen hallituksella ja jokaisesta menosta onkin oltava hallituksen päätös. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Määräyksiä yhdistysten taloudenhoidosta puolestaan antavat esimerkiksi yhdistyslaki, kirjanpitolaki ja tilintarkastuslaki. Yhdistys on esimerkiksi aina kirjanpitovelvollinen. On hallituksen vastuulla, että yhdistyksen kaikista tuloista ja menoista suoritetaan ajantasainen kirjanpito.

Lue lisää ja tutustu tarkemmin

Hallituksen ja luottamushenkilöiden taloudenhoitoon liittyvistä tehtävistä voit lukea tarkemmin puheenjohtajan / varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan pikaperehdytyksistä yhdistyksen johtaminen ja kehittäminen -sivuilla.

Opintokeskus Siviksen Yhdistystoimija-opiskelumateriaalista löytyy omat osionsa yhdistyksen taloushallintoon sekä varainhankintaan. Tutustu tarkemmin Yhdistystoimija-verkkomateriaalin sisältöön Opintokeskus Siviksen sivuilla.