Siirry sisältöön

Opintokeskus Sivis

Reumaliiton jäsenyhdistykset voivat saada koulutusten ja ryhmätoiminnan rahoittamiseen tukea Opintokeskus Sivikseltä.

Opintokeskus Siviksen logo

Taloudellista tukea voi hakea toimintaan, jossa:

Tapahtuu oppimista

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kursseja, opintoretkiä, vertaistopintoryhmiä tai luentoja, joissa osallistuja oppii uusia tietoja ja taitoja. Opetus on ryhmäopetusta ja suunnattu aikuisille.

Syntyy kuluja

Toiminnan toteuttamisesta syntyy yhdistykselle kuluja, jotka näkyvät kirjanpidossa ja ovat eriteltävissä juuri tähän toimintaan. Yhdistyksellä täytyy olla myös omarahoitusta toteuttamiseen, Siviksen tuki ei kata kaikkia kuluja.

Koulutuksen toteuttamiskuluista korvataan 55 %, mutta enintään 35 € / tunti.

Sivisverkko käyttöön

Yhdistyksen järjestämien koulutusten hallinnointi, eli tuen hakeminen ja raportointi, tapahtuu Sivisverkossa.

Seuraavaksi kalenterivuodeksi tunnit koulutuksia varten haetaan syys-lokakuun taitteessa, mitä varten Reumaliitto pyytää yhdistyksiltä arviota tarvittavasta tuntimäärästä koulutuksiin. Kysely tulee yhdistyskirjeessä. Myönnettävästä tuntimäärästä päättää Sivis ja seuraavan vuoden tuntimäärä tulee käyttöön marraskuun aikana. Vuoden mittaan tuntimääriin tehdään tarkistuksia ja niitä voi palauttaa ja hakea lisää.

Näin se toimii

  • Ilmoita Reumaliitolle arvio yhdistyksen seuraavana vuonna tarvitsemista tunneista.
  • Hae tunnukset Sivisverkkoon.
  • Tee koulutuksen suunnitelma Sivisverkkoon aikaisintaan 6 kk ja viimeistään yksi päivä ennen sen alkamista.
  • Kerro osallistujille, että toiminta toteutetaan yhdessä Siviksen kanssa. Kerää osallistujatiedot.
  • Raportoi koulutus Sivisverkossa viimeistään 4 vko sen päättymisen jälkeen.

Reumaliitto järjestää vuosittain infotilaisuuksia ja koulutusta Siviksen tuen käytöstä.

Ota yhteyttä

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Sini Hirvonen

Kansalaistoiminnan asiantuntija
Va­paaeh­tois­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen,
kou­lu­tuk­set ja tu­ki yh­dis­tyk­sil­le.

044 901 7232