Gå till innehåll

Studiecentralen Sivis

Reumaförbundets medlemsföreningar kan få understöd från Studiecentralen Sivis för att finansiera utbildningar eller gruppverksamhet.

Opintokeskus Siviksen logo

Ni kan ansöka om finansiellt stöd för verksamhet som:

Omfattar inlärning

Detta betyder till exempel kurser, exkursioner, peer to peer-studiegrupper eller föreläsningar där deltagaren får nya kunskaper och färdigheter. Undervisningen sker i grupp och riktar sig till vuxna.

Medför kostnader

Genomförandet av verksamheten medför föreningen kostnader som ska framgå av bokföringen och öronmärkas specifikt för denna verksamhet. Föreningen ska även delvis finansiera utbildningen själv. Sivis understöd täcker inte alla kostnader.

Av kostnaderna för utbildning ersätts 55 procent, dock högst 35 €/timme.

Ta i bruk Sivisverkko

Administrationen av de utbildningar som föreningen anordnar, det vill säga ansökan om och rapportering av understöd, sker i Sivisverkko.

Ansökan om utbildningstimmar för nästa kalenderår görs i månadsskiftet september-oktober. För detta ändamål ber Reumaförbundet föreningarna meddela en uppskattning av hur många timmar de kommer att behöva. Frågan ställs i föreningsbrevet. Sivis fattar beslut om antalet beviljade timmar och nästa års timmar blir tillgängliga under november.

Så här fungerar det

  • Meddela Reumaförbundet en uppskattning om de timmar som er föreningen kommer att behöva nästa år.
  • Skapa ett användarnamn för Sivisverkko.
  • Gör en utbildningsplan på Sivisverkko tidigast 6 mån. och senast en dag innan utbildningen startar.
  • Berätta för deltagarna att verksamheten genomförs i samarbete med Sivis. Samla in deltagaruppgifter.
  • Lämna en rapport om utbildningen på Sivisverkko senast 4 veckor efter att den avslutats.

Reumaförbundet anordnar årligen informationsmöten och utbildning om användningen av Sivis-understöd.

Mer information från Reumaförbundet

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Sini Hirvonen

Expert inom medborgarverksamhet

044 901 7232