Gå till innehåll

Idéer till verksamheten

En mångsidig och aktiv verksamhet har dragningskraft och lockar att komma med. På denna sida finner du tips, idéer och verksamhetsmodeller som kan vara till stöd och hjälp för en mångsidig verksamhet i föreningen.

Naisia syömässä eväitä ulkona pöydän ääressä.

En mångsidig verksamhet har dragningskraft

Reumaförbundet är ett förbund med aktiva föreningar. Våra medlemsföreningar ordnar olika typer av verksamhet, allt från vattengymnastik till bingo, geocaching till kulinarisk klubb för män och från fotograferingsgrupp till försäljning av plantor. De mest centrala verksamhetsformerna är kamratstöds- och hobbygrupper, motionsverksamhet samt resor och utflykter. Verksamheten kan ordnas regelbundet, varje vecka eller varje månad eller så kan det vara evenemang eller tillställningar som ordnas en gång och allt där emellan. Nästan 1800 frivilliga aktiva är med och organiserar verksamheten i föreningarna.

Tack till alla ni som redan är med och nya aktiva önskas välkommen med i verksamheten.

Föreningarna som främjare av välmående

Som ett folkhälso- och idrottsförbund inspirerar vi människan till att ta bra hand om sin hälsa och sina stöd- och rörelseorgan genom att upprätthålla goda livsvanor. Tillsammans med våra medlemsföreningar skapar vi förutsättningar till välmående och till olika motionsformer för dem med reumatiska samt andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Motionsgrupperna, evenemangen och utflykterna som våra medlemsföreningar ordnar ger motionsglädje, samhörighet och välmående till deltagarna. Utöver motionsverksamhet ordnar föreningarna också annan typ av verksamhet vars syfte är att främja deltagarnas välmående. Ett bra exempel på detta är Reumatroppi-verksamheten där fokuset ligger på glatt samvaro för att skapa välbefinnande. Reuma- och STOR-föreningarnas roll som främjare av hälsa och välbefinnande hos personer med reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är betydelsefull.

Plocka med dig tips och idéer från dessa sidor för att sprida glädje i er förening!

Föreningarnas motionsverksamhet 

Selin kuvaajaan päin oleva ohjaaja vetää värikkäissä vaatteissa oleville ikäihmisille tuoleilla

På sidan för skolningar och träffar för föreningsaktiva, hittar du alla skolningar som Reumaförbundet ordnar samt tidpunkter för distansträffarna för motionsansvariga (på finska).

Distansträffarna för motionsansvariga för landsomfattande samman motionsansvariga i reuma- och STOR-föreningarna. På träffarna får man stöd och idéer till att ordna och utveckla motionsverksamheten i föreningarna och man hör vad som är nytt på motionsfronten i de andra föreningarna.

I Reumaförbundets gymsal (jumppasali) YouTube-kanalen hittar du tips och anvisningar till ledvänlig motion (innehåll finska och svenska). 

Reumaförbundet har avtal med Teosto ry och Gramex ry för musik som framförs offentligt i föreningarna.

Reumaförbundet rapporterar årligen till Teosto och Gramex. Rapporteringsinformationen baserar sig på svaren man fått på motions- och välbefinnande-enkäten som utförts i föreningarna (bl.a. information över antalet motionsgrupper och musikgymnastikgrupper). 

Bekanta dig alltid med anvisningarna för framförande av musik offentligt, när det används musik i din förening: Säädöksiä ja ohjeita – Suomen Reumaliitto

Som stöd för föreningarna har det formulerats en feedback-blankett som föreningarna kan använda i sin verksamhet om de så önskar. Med feedback-blanketten kan man samla in information av deltagarna på motions- och välmående-evenemang bland annat för utveckling av verksamheten och rapportering.

Reumatroppi

Piirroskuva, jossa hahmoja tanssimassa

Välbefinnande består av små gärningar i vardagen. I Reumatroppi-verksamheten söker vi och prövar vi på olika sätt att främja både välbefinnandet och hälsan i gott sällskap av kamratgruppen. Gruppen träffas regelbundet tillsammans med den av Reumaförbundet skolade kamratstödjaren. Gruppen behandlar olika föränderliga teman rörande hälsa och välmående. Teman behandlas genom att tillsammans göra olika uppgifter utom- och inomhus.


Avsikten med Reumatroppi-verksamheten är att främja välbefinnandet och förmågan att klara av att leva med sin sjukdom hos personer med reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Fokus ligger på samvaro och trevliga gemensamma aktiviteter. Samtidigt kan man få nya idéer, hitta inspiration och knyta nya vänskapsband.

Reumatroppi-projektet (2020-2023) finansierades av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA.

Läs mera om Reumatroppi och bekanta dig med materialet här (på finska).

Dra nytta av Reumatroppi-projektets färdiga material.

Reumatroppis logon hittar du i Reumaförbundets bildmaterialbank.

Här nedanför kan du ladda ner och skriva ut en kort introduktionstext för reklambruk. 

Kommanda hösten 2024.

Som ditt stöd i arbetet för främjande av idrott och välbefinnande fungerar:

Kirsi Kaipainen-Pyykkö

Magister i hälsovetenskaper, hälsovårdare/sjukskötare I

Sakkunnig inom idrott och hälsa.

+358 44 434 1588 I kirsi.kaipainen-pyykko@reumaliitto.fi