Gå till innehåll

Jämlikhet

Reumaförbundet värderingar är välbefinnande, trovärdighet, gemenskap och jämlikhet.

En person lutar sig på en krycka.

Tio rejäla spelregler

Reumaförbundet är en jämlik och rättvis icke-diskriminerande organisation. Här hittar du spelregler för Reumaförbundets och föreningarnas verksamhet.

  1. Vi arbetar gemensamt för personer med reumatiska- och STOR-sjukdomar. Politisk åsikt och religiös övertygelse är var och ens ensak.
  2. Vi kan skoja om och göra narr av våra egna egenskaper, inte av andras.
  3. Vi accepterar olikheter och undviker att stämpla människor och folkgrupper. Vi uppmärksammar alla diagnosgrupper och ger alla en möjlighet att aktivera sig i verksamheten.
  4. Vi accepterar varandras avvikande åsikter så länge de inte kränker en enskild människas människovärde. Vi reder ut meningsskiljaktigheter direkt genom att diskutera dem.
  5. Vi accepterar inte sexuellt ofredande och osakligt beteende under några som helst omständigheter. Vi ingriper omedelbart och erbjuder den drabbade en möjlighet att prata om sina upplevelser till exempel med en av föreningens styrelsemedlemmar.
  6. Vi uppmärksammar alla som är med i föreningen, välkomnar nya medlemmar och ser till att de integreras i verksamheten.
  7. Vi meddelar i tid om vi inte kan sköta en uppgift som vi påtagit oss att sköta.
  8. Vi upprätthåller förtroendet och låter det som vi talat om i förtroende stanna mellan oss.
  9. Vi ser till att alla som vill får komma till tals.
  10. Vi är öppna och delar med oss av vår kunskap till alla som behöver den.