Gå till innehåll

Finansiering och ekonomi

Reumaförbundet i Finland rf finansierar sin verksamhet med understöd från STEA och andra understöd, donationer och testamenten, medlemsavgifter samt verksamhets- och egendomsintäkter.

Kaksi henkilöä tutkii toisen kädessä olevia papereita.

Medelanskaffning

Reumaförbundet i Finland samlar in medel för förebyggande av reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, främjande av hälsa, rådgivning och organisationsverksamhet. Förbundet stöder och rehabiliterar insjuknade och deras anhöriga.

I syfte att samla in medel genomför Reumaförbundet i Finland olika slags kampanjer, lotterier och penninginsamlingar samt säljer kort, adresser och andra produkter. Andra försäljningsprodukter är olika hjälpmedel, guider och litteratur inom området ifråga som tillgodoser medlemmarnas behov.