Gå till innehåll

Motion

Reumaförbundet är en riksomfattande motionsorganisation som erbjuder mångsidiga motionstjänster tillsammans med sina medlemsföreningar. Tillsammans främjar vi fysisk aktivitet, hälsa i stöd- och rörelseorganen och välbefinnande.

joukko värikkäisiin vaatteisiin pukeutuneita ikäihmisiä jumppaa tuolien ympärillä liikuntasalissa.

Reumatiska sjukdomar och motion

För en personer med en reumatisk eller annan sjukdom i stöd- och rörelseorganen är måttlig fysisk aktivitet en central del i vården av sjukdomen samtidigt som den främjar hälsa och välbefinnande. Olika grader av motion, vid behov med hjälp av hjälpmedel som underlättar utövandet, ingår i alla stadier i behandlingen av dessa sjukdomar: som en förebyggande åtgärd, som behandling i sig och som rehabilitering.

Regelbunden motion som belastar stöd- och rörelseorganen lagom mycket är det viktigaste sättet att bevara funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen. Regelbunden motion i kombination med en hälsosam kost stödjer viktkontrollen och minskar sålunda belastningen på leder när vi rör på oss. Med hjälp av motion går det också att förebygga associerade sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Studier visar att personer som insjuknat i reumatism drar nytta av:

  • rörlighetsträning
  • muskelstyrketräning
  • uthållighetsträning.

De allmänna motionsrekommendationerna kan i regel tillämpas på personer som insjuknat i reumatiska sjukdomar. Det är tryggt att motionera så länge man gör det på rätt sätt och då påverkar motionen inte sjukdomsaktiviteten.

Guider och broschyrer

Grunläggande information om motion för personer som insjuknat i reumatisk och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Vi hoppas att denna guide ska sporra personer som insjuknat i reumatiska sjukdomar och deras anhöriga och att den kan vara stöd för motionsrådgivningen.

Barnreumatism och fysisk aktivitet -guide

Fibromyalgi och motion -guide

Motion för väbefinnande -guide

Gympasal

I gympasalen (Jumppasali) på Reumaförbundets YouTube-kanal hittar du videor som kan hjälpa dig att införa motion i din vardag!

Kirkaissa vaatteissa olevat naiset jumppaavat värikkäillä jumppakuminauhoilla.

Träna med motståndband

Ett motståndsband är ett enkelt sätt att ge dina rörelser en extra utmaning.

Fatta tag i bandet och kolla in övningarna nedan!

Saunayoga på svenska

Träningshjälpmedel

Olika typer av hjälpmedel har utvecklats för att stödja rörlighet, vilket bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan delta i aktiviteter på samma villkor. Du kan låna, hyra eller köpa hjälpmedel. Genom att prova olika hjälpmedel hittar du det som passar dig bäst.

Välineet.fi är en gemensam webbtjänst för uthyrare av verksamhetsredskap och hjälpmedel för idrottare och motionärer med funktionsnedsättning. På webbplatsen hittar du även information om bland annat skidanläggningar och bowlinghallar som tillhandahåller hjälpmedel för grupper med särskilda behov.

Kontakta också din egen kommuns idrottstjänster för att höra dig för om möjligheten att låna hjälpmedel!