Gå till innehåll

Vill du hänga med oss?

Bli medlem

Nuori henkilö katsoo hymyillen kameran ohi, taustalla näkyy vanhempia henkilöitä.

Reumagemenskapen hälsar dig välkommen

  • Har du nyligen fått din diagnos?
  • Är du i behov av vetenskaplig kunskap och erfarenhetsbaserad information om din sjukdom?
  • Letar du efter någon annan ungdom i din egen ålder som också har en reumatisk sjukdom?
  • Vill du byta tankar om småbarnsåren som präglas av sjukdom?
  • Känner du dig ensam i din sjukdom?
  • Skulle du vilja glömma dina besvär för ett litet tag och bara vara dig själv i en grupp som förstår dig innan du hinner avsluta meningen?

Reumaförbundet är ett samfund för de insjuknade

Reumaförbundet är en organisation för personer som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Tiotusentals personer runtom i landet hör till vår reumagemenskap – både personer som själva insjuknat och deras anhöriga. Det finns över 200 olika reumatiska diagnoser. I föreningen får du kamratstöd och du får delta i den verksamhet som intresserar just dig.

Man blir medlem i en förening

Gå med i en förening – föreningen hör till Reumaförbundet. Du kan bli medlem i föreningen på din egen ort eller i en landsomfattande förening, dvs. diagnosspecifika föreningar eller Suomen Reumanuoret.

Som medlem får du förmåner

Som medlem får du alla medlemsförmåner som Reumaförbundet och din egen medlemsförening erbjuder.

Medlemsavgiften är föreningsspecifik, varje föreninge bestämmer själv sin medelemavgift. I år 2023 varierar medlemsavgiften mellan 10–29 € /person /kalenderår. Föreningens medlemsavgift framtäder på medlemskapsblanketten när man har valt föreningen.

Om du inte vill ha föreningens medlemsförmåner, kan du stöda vårt arbete genom att bli understödjande medlem i Reumaförbundet. Då är medlemsavgiften 29 €/år.

”I föreningen träffar du trevliga människor och det känns också bra att själv kunna hjälpa andra.”

Delta i verksamheten

Vi erbjuder bland annat kamratstödsgrupper, motionskurser, expertföreläsningar, hobbyverksamhet, utflykter och jippon. Föreningen är också en kanal för att sprida dina erfarenheter, ditt kunnande och för att ge av din tid för det allmänna bästa.

Kaksi henkilöä keskustelee kesäisessä maisemassa.

”Jag får energi när jag träffar andra i samma livssituation och när vi upplever saker tillsammans.”

Arbete för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Vi arbetar för god vård, rehabilitering och social trygghet för personer som insjuknat – för att även du ska ha ett gott liv trots sjukdom. Som medlem understöder du Reumaförbundets påverkansarbete.

De uppgifter som du uppger på ansökningsblanketten är konfidentiella och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen 22.4.1999/523 och Dataskyddsförordningen (GDPR) 2018.

TÄHÄN LINKKI TIETOSUOJASELOSTEESEEN