Gå till innehåll

Om oss

Vi arbetar för personer som insjuknat i reumatiska
och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille, kuvaan on rajattu pöydälle lepäävät kädet.

Reumaförbundet i Finland:

  • är en folkhälso-, handikapp-, motions- och patientorganisation
  • arbetar för att bekämpa reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och för att förbättra levnadsbetingelserna för dem som har insjuknat i dessa sjukdomar
  • bevakar rättigheter, stöder medlemsföreningars arbete och förstärker de insjuknades sociala nätverk
  • samarbetar bland annat med myndigheter, nationella och internationella organisationer
  • ger råd och vägledning och skolar frivilliga till stödpersoner, kamrathandledare för motion och ledare för ungdomsgrupper
  • utger tidningen Reuma.

Reumaförbundets syfte och värderingar

Reumaförbundet och dess medlemsföreningar arbetar för att främja välbefinnandet hos personer som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Allt det vi gör, gör vi för dem som lever med en sjukdom – för dem och tillsammans med dem.

Vi påverkar samhället för att insjuknandet inte ska begränsa möjligheterna att leva ett meningsfullt liv. Den som är sjuk ska ha möjlighet att delta i samhället fullt ut och på lika villkor. Vi ser till att ingen behöver bli ensam med sin sjukdom.

Reumaförbundets värderingar.Välbefinnande: Vi ökar människors allmänna välbefinnande.Trovärdighet: Vi är en trovärdig och sakkunnig partner.Gemenskap: Vi arbetar och påverkar tillsammans, vi tar hand om varandra.Jämlikhet: I vår verksamhet är alla människor jämlika.

Reumaförbundets medlemsföreningar

Reumaförbundets svensk- och tvåspråkiga medlemsföreningar

Reumaförbundets alla medlemsföreningar

Kontaktinformation