Gå till innehåll

Medlemsförmåner

Alla Reumaförbundets medlemsföreningar och deras medlemmar är berättigade till våra riksomfattande medlemsförmåner.

Kunskap och stöd till föreningarnas medlemmar

  1. Tidningen Reuma 4 gånger om året
  2. Utbildningar, kurser och andra evenemang till medlemspris
  3. Broschyrer, böcker och andra medlemsprodukter till medlemspris
  4. Små understöd