Gå till innehåll

Ansökan om bidrag från fonder

Reumaförbundet förvaltar tre testamentsfonder som delar ut bidrag. Fondernas bidrag är avsedda för mindre bemedlade privatpersoner som insjuknat i långvariga reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Medlemskap krävs inte för att erhålla bidrag.

Du kan ansöka om bidrag för en motiverad och ändamålsenlig anskaffning eller tjänst som främjar hälsa, välbefinnande eller funktionsförmåga.

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille, kuvaan on rajattu vain pöydälle lepäävät kädet.

Anvisningar för sökande

Ansök först om service och bidrag från FPA och/eller ditt eget välfärdsområde (t.ex. funktionshinderservice). Bidragen kan hjälpa sjuka ekonomiskt i situationer där hjälpen från annat håll inte är tillräcklig eller inte har erhållits.

Ansök om grundläggande utkomststöd hos FPA https://www.kela.fi/utkomststod.

Ansök om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för utgifter som inte täcks av det grundläggande utkomststödet hos ditt eget välfärdsområde. https://www.kela.fi/utkomststod-helheten, bifoga beslutet i sin helhet till din ansökan.

Syftet med det ansökta bidraget kan vara ändamålsenligt och motiverat även om det inte är en godtagbar utgiftspost i beviljandet av utkomststöd.

Fondgruppen handlägger i regel bidragsansökningar fyra gånger om året. Fonderna har en årlig övre gräns för hur mycket de kan bevilja i bidrag. Det beviljade bidraget ska användas inom ett år från bidragsbeslutet.

Företräde ges till personer som ansöker om bidrag för första gången.

Du ansöker om bidrag genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar via länken nertill på denna sida och bifoga de bilagor som efterfrågas. Alternativt kan du skriva ut blanketten och skicka den per post. Du kan inte ansöka om bidrag med blanketter som utfärdats före år 2024. Mer information om ansökningsprocessen eller ansökan får du genom att kontakta Reumaförbundets kontor: anni.pyy(at)reumaliitto.fi, tel. 050 548 6421.

Fondgruppens nästa möte hålls i maj 2024. Ansökan bör lämnas in senast 30.4.

Bidrag kan beviljas


För inköp och tjänster som främjar hälsa och välbefinnande och för behov som stödjer rehabilitering och boende i hemmet

Bidrag kan inte beviljas

I form av ekonomiskt stöd för hyror, matkostnader, betalning av skulder, bilköp eller för köp av privatpersoner.

Ansökningsblankett

Du kan ansöka om bidrag genom att fylla i uppgifterna i blanketten och skicka de bilagor som efterfrågas.
Ansökan om bidrag för år 2024 är nu öppen.