Gå till innehåll

Bidragsansökan från fonder

Reumaförbundet i Finland administrerar tre testamentfonder, som belviljar bidrag för obemedlade personer som insjuknat i reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganer.

Bidrag kan ansökas för befogade inköp och tjänster som främjar hälsa och välbefinnande.

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille, kuvaan on rajattu vain pöydälle lepäävät kädet.

När du ansöker

Sök först tjänster och stöd från FPA/ ditt eget välfärdsområde (till exempel handikappservice). Reumaförbundets bidrag kan belviljas då, när ingen annan instans kan hjälpa.

Grundläggande utkomststöd söks från FPA https://www.kela.fi/utkomststod.

Läs mera om övriga stöd https://www.kela.fi/utkomststod-helheten, som okså ska sökas först. Anslut beslutet i din ansöka.

Trots alla olika stöd och tjänster man kan ansöka om och bli beviljad, kan det uppstå enstaka och speciella situationer där en person som insjuknat i reumatiska eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen har rimliga och välmotiverade grunder att ansöka om bidrag och där ingen annan förmån eller annat stöd- eller servicesystem kan hjälpa. I sådana fall kan bidrag från de fonder som Reumaförbundet förvaltar vara till hjälp i vardagen.

Handläggningstider

Fondgruppen samlas fyra gånger om året för att handlägga ansökningar. Fondgruppens nästa möte 14.11.2023, ansökningarna bör vara framme senast den 7.11.2023.

Mer information:

Reumaförbundet i Finland / Anni Pyy
Stora Robertsgatan 20-22 A
00120 Helsingfors

Bidrag kan beviljas för


inköp och tjänster som främjar hälsa och välbefinnande samt behov som stödjer rehabilitering och hemmaboendet

Bidrag kan inte beviljas för

hyresbetalning, matutgifter, skuldbetalning eller bilköp.

Ansökningsblanketten

Du kan ansöka om bidrag genom att fylla i uppgifterna i formuläret (på finska) och skicka in de begärda bilagorna.

Ansökan om bidrag till nästa möte avslutas den 7 november 2023.