Gå till innehåll

Kommunikation och påverkansarbete


Tips och material för föreningens kommunikation och påverkan har samlats på denna sida.

Piirroskuvassa neljä ihmishahmoa kantaa isoa megafonia.

Kommunikation är en del all verksamhet

Kommunikation är en integrerad del av varje förenings verksamhet. Kommunikationen är ett sätt för föreningen att ge verksamheten synlighet, att ge ökad kännedom om föreningens mål och att locka med nya aktörer till föreningen.

Fyra tips för föreningens kommunikation

  • Ha en låg tröskel i fråga om kommunikation. Alla kan kommunicera i sin egen vardag. Grundprinciperna fungerar lika bra i vardagen som i föreningens kommunikation.
  • Fundera på vad som är viktigt för läsaren eller åhöraren. Fokusera på det. Gå rakt på sak.
  • Det viktigaste är att få fram budskapet till de rätta mottagarna. Webben och sociala medier är goda alternativ om målgruppen finns där. För vissa målgrupper passar traditionella metoder såsom anslagstavlor, evenemangskalendern i lokaltidningen eller en telefonring bättre.
  • Fundera på vad det är du vill få till stånd? Folk att komma till ett evenemang eller en politisk beslutsfattare att driva din fråga? Fokusera på det viktigaste, försök inte göra allt på en gång. Välj stil och ton efter ditt mål.

Tillgängligheten till webbplatser och andra digitala tjänster

Eftersom allt fler tjänster överförs till nätet, är det viktigt att alla ska kunna använda dem utan svårighet.

Det är detta som är målet för EU:s tillgänglighetsdirektiv. Tillgänglighet innebär att så många människor som möjligt kan använda digitala tjänster så enkelt som möjligt. Synskadade ska till exempel kunna använda webbplatser med ett program som läser texten högt, och för hörselskadade måste videor förses med text.

Föreskrifterna gäller även sådana organisationer vars verksamhet till åtminstone hälften finansieras av allmänt understöd av en myndighet såsom STEA eller ministerier. Reumaförbundet har därför uppdaterat sin webbplats att svara mot dessa krav. Ändringarna rör i huvudsak det tekniska genomförandet och märks knappt för den vanliga användaren.

Små föreningar omfattas i princip också av direktivet om de får finansiering från myndigheter såsom STEA eller ministerier. För närvarande omfattas största delen av reuma- och tules-föreningarna inte av förpliktelserna. Man är också noggrannare med att övervaka att myndigheter och stora aktörer följer föreskrifterna.

Det är emellertid bra att fundera på frågor kring tillgänglighet i det skedet då föreningens webbplats planeras eller förnyas.

Läs mera om tillgängligheten:

Du kan kontakta Reumaförbundets kommunikationsavdelning ifall du funderar över tillgänglighetsdirektivet. Kontaktuppgifterna hittar du i slutet av denna sida.

Visuella materialbanken

Materialbanken är avsedd för Reumaförbundets medlemsföreningar och där hittar du bland annat bilder, märken och olika trycksaker samt digitala material som ni kan ha nytta av i din förening. Ta god tid på dig att gå igenom mapparna och deras innehåll.

Du kommer till den visuella materialbanken genom denna länk.

Materialbanken är uppbyggd på finska, men innehåller material också på svenska.

Varumärkesmaterial och -anvisningar för föreningar

Reumaförbundets teckensnitt är teckensnittsfamiljen FS Emeric. Om Emeric-fonten inte är tillgänglig, ersätts den av Arial. Arial används i Microsofts program såsom Word och Power Point. I medlemsföreningarnas logotyper kan vid behov Arial Bold användas ifall FS Emeric Medium-fonten inte är tillgänglig.

Emeric-fonten att användas i föreningens logotyp i tryckta material kan beställas härifrån: http://www.fontsmith.com/fonts/fs-emeric. Priset på en enskild font är då 60 GBP (= Englands pund). Detta är det slutliga priset, inte ett tidsbegränsat pris.

PowerPoint-mall

Reumaförbundets PowerPoint-mall, pptx

Logot

Reumaförbundets logotyper och grafska anvisningar hittar du på den visuella materialbanken:

Kom ihåg Reumaförbundets kommunikationskanaler i din egen kommunikation!

Du kan beställa Reumaförbundets nyhetsbrev (på finska) öppet för alla på adress uutiskirje.reumaliitto.fi
I Reumaförbundets föreningsbrev publiceras aktuella saker som stöd för föreningens verksamhet 10 gånger om året (sammanfattning på svenska). Beställ föreningsbrevet här: yhdistyskirje.reumaliitto.fi


Känner du redan till Reumaförbundets sociala mediekanaler? Du hittar oss på Facebook, Instagram, X, LinkedIn sekä YouTube! Föreningarna får gärna dela innehållen på sina egna kanaler.

I tidningen Reuma publicerar vi nyheter från föreningarna i en nyhetsspalt av magasintyp. Vi tar emot goda idéer och fungerande tillvägagångssätt och publicerar dem gärna. Den här typen av smånyheter och bilder kan skickas till adress toimitus@reumaliitto.fi.

Hade ni roligt tillsammans? Dela bilder från föreningens evenemang med andra. Vi publicerar bilder också på förbundets sociala mediekanaler. Du kan skicka bilder till adressen: toimitus@reumaliitto.fi.

Ta kontakt

Vi finns till för Reumaförbundets föreningar i frågor om kommunikation. Kontakta oss gärna!

Minna Elo
kommunikationschef
044 493 24 70
minna.elo@reumaliitto.fi

Pia Laine
Reuma-tidningens chefredaktör / kommunikationsexpert
044 269 05 09
pia.laine@reumaliitto.fi

Teemu Tenkanen
kommunikationsassistent, grafisk planering
044 346 9526
teemu.tenkanen@reumaliitto.fi

Påverkansarbete i föreningar

Läs mera om påverkansarbetet i föreningar på finska

Läs mera om Reumaförbundets påverkansarbete

eller kontakta

Maria Mattila
Expert inom påverkansarbete
Social- och hälsovårdspolitik
044 768 0448
maria.mattila(at)reumaliitto.fi