Gå till innehåll

Nyheter

Ulla Lehtikangas Reumaförbundets ordförande

En leende kvinna.

Ulla Lehtikangas från Ylivieska är ny styrelseordförande i Reumaförbundet i Finland rf.

Lördagen den 27 januari utsåg Reumaförbundets fullmäktige enhälligt Lehtikangas, f. 1962, till styrelsens ordförande för perioden 2024–2026.

Lehtikangas har lång erfarenhet som ledande förtroendevald inom Reumaförbundet. Hon har varit vice ordförande i fullmäktige under fyra perioder. Hon har expertis inom beslutsfattande på såväl lokal, regional som nationell nivå.

”Det är viktigt att bevaka medlemmarnas intressen och rättigheter i välfärdsområdena och i kommunerna. Jag vill utnyttja mina samarbets- och påverkansnätverk så att servicen når dem som behöver den”, säger Lehtikangas.

Lehtikangas är fullmäktigeledamot i Ylivieska stad och medlem i den regionala delegationen i Norra Österbottens välfärdsområde. Hon har varit verksam i Kalajokilaakson reumayhdistys i över 30 år bland annat som ordförande och ersättare i styrelsen.

”Jag vill också främja föreningarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntra frivilliga att utveckla sin värdefulla verksamhet så att ingen behöver lämnas ensam.”

Som vice ordförande i styrelsen fortsätter Heinolabon Kari Mikkola från Vihdin Reumayhdistys.

Till Reumaförbundets styrelse för åren 2024–2026 valdes Katja Metsävainio från Tammerfors, Anna Poropudas från Uleåborg, Mikko Remes från Helsingfors, Anne Huusko från Siilinjärvi, Seppo Lehikoinen från Joensuu och Helena Sirviö från Suomussalmi.

Till ersättare valdes Seija Heiskanen från Kuusamo, Jenni Pohjonen från Eura och Hannu Turpeinen från Lempäälä.

Ytterligare information

Ulla Lehtikangas, styrelseordförande, Reumaförbundet, ulla.lehtikangas@reumaliitto.fi, 044 042 6317
Anu Uhtio, verksamhetsledare, Reumaförbundet, anu.uhtio@reumaliitto.fi, 044 709 8138

Reumaförbundet i Finland är en folkhälso-, funktionshinder-, motions- och patientorganisation som arbetar för att främja välbefinnandet hos personer som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen genom att erbjuda kunskap, stöd och verksamhet. Reumaförbundet utövar påverkan i samhället, bygger upp en reumagemenskap och arbetar för att underlätta livet för dem som insjuknat i samarbete med sina medlemsföreningar. Reumaförbundet har 129 medlemsföreningar runtom i landet och 28 590 medlemmar.