Gå till innehåll

Föreningsverksamhetens förvaltning

På dessa sidor hittar du information, stöd och material till hjälp med administrationen av föreningsverksamheten.

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille, kuvaan on rajattu pöydälle lepäävät kädet.

Föreningen bygger reumasamfundet

En aktiv, uppdaterad, fungerande och samarbetsvillig styrelse skapar en bra grund för hela föreningens verksamhet. Styrelsen ska erkänna den lagstiftning som rör föreningsverksamhet, känna till den egna föreningens regler och beslut. Inom styrelsen är det viktigt att komma överens om gemensamma spelregler och arbetssätt samt att fördela uppgifter och ansvar så att ingens börda blir för stor.

Utöver styrelsen behöver en fungerande förening andra aktiva aktörer, som styrelsen kan tilldela uppgifter och ansvarsområden. En väl fungerande styrelse syns och hörs också i riktning mot medlemskapet och det är lättare att gå med i en öppen, genuint gemensam grupp som både aktör och deltagare.

Välkommen med!

Reumaförbundets nya modellregler till föreningar