Gå till innehåll

Styrelseträffen

De årligen återkommande styrelseträffarna sammanför föreningarnas styrelsemedlemmar. Syftet med de träffar som ordnas i nio regioner är att öka delaktigheten, informera om aktuella frågor och frågor som rör Reumaförbundets strategi och framför allt att ge deltagarna möjligheter att nätverka och träffas.

Till träffen inbjuds styrelsemedlemmar och ersättare i respektive region. Styrelsemedlemmar i nationella föreningar kan delta i den träff som ordnas i den region där den egna bostadsorten finns.

Styrelseträffarna har samma innehåll oavsett region: Att diskutera det gemensamma aktuella temat för att föra Reumaförbundets strategi närmare föreningarnas vardag. Styrelseträffen kommer att ordnas på olika orter inom regionen från år till år. Reumaförbundet står för de kostnader som uppstår för dagen (lokaliteter, lunch, morgon- och eftermiddagskaffe), föreningen beslutar om sina deltagares rese- och eventuella logikostnader. Föreningen kan använda sitt verksamhetsunderstöd för dessa kostnader.

Styrelseträffen i Södra Österbotten och Österbotten har ett eget program på svenska. Andra styrelseträffarna är på finska.