Gå till innehåll

Reumaförbundets styrelse
2024–2026

Leende kvinna.

Ulla Lehtikangas

Ordförande

044 491 8264

Mies hymyilee ja katsoo kameraan.

Kari Mikkola

Vice ordförande

050 586 1811

Anne Huusko, Siilinjärvi
Seppo Lehikoinen, Joensuu
Katja Metsävainio, Tammerfors
Mikko Remes, Helsingfors
Anna Poropudas, Uleåborg
Helena Sirviö, Suomussalmi

Seija Heiskanen, Kuusamo
Jenni Pohjonen, Eura
Hannu Turpeinen, Lempäälä

Reumaförbundets fullmäktige
2024–2026

Reumaförbundets fullmäktige för åren 2024–2026 valdes i november 2023. Fullmäktige det högsta beslutande organet i förbundet.

Ordförande

Paula Werning, Kouvola
paula.werning(at)eduskunta.fi, paula.werning(at)kouvola.fi

Viceordförande

Satu Gustafsson, Åbo
satu.gustafsson(at)reumaliitto.fi

De ungas valkrets                                                                                                         

Medlem Roosa Jukola, roosa.jukola@suomenreumanuoret.fi | Suppleant Susanna Niemelä, suskimentori@gmail.com

Svenskspråkig valkrets                                                                                         

Medlem Malin Dahlström, malin.b.dahlstrom@hotmail.com | Suppleant Gunvor Brettschneider, gunvorbrett@gmail.com

De riksomfattande föreningarnas valkrets                                                             

Medlem Elina Heino-Lehtimäki, elina.heino@suomenreumanuoret.fi | Suppleant Merja Söderholm, merja.soderholm@kolumbus.fi

Huvudstadregionen                                                                                                            

Medlem Paula Pöntynen, paula.pontynen@gmail.com | Suppleant Pirjo Suominen, susa.suominen@outlook.com

| Suppleant Leena Harju-Autti, leenaharjuautti@gmail.com

Nyland                                                                                                

Medlem Kirsti Nuotio, kirsti.nuotio@gmail.com | Suppleant Niina Uusitalo, niina.uusitalo100@gmail.com

Medlem Minna Tanhua, minna.tanhua@gmail.com | Suppleant Pekka Laine, pekka.t.laine@luukku.com

Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland                                                    

Medlem Helena Lindstedt, htlindstedt@gmail.com | SuppleantTuula Leppälä-Koivunen, leppala.koivunen@gmail.com

Medlem Jukka Mansikkaniemi, jukka8mansikkaniemi@gmail.com | Suppleant Jatta Halttunen, jatta.halttunen@gmail.com

Sydkarelen ja Kymenedalen                                                        

Medlem  Jaana Kauppinen, jaanajkauppinen@gmail.com | Suppleant Hanna Leinonen, ha.leinonen@gmail.com

Medlem Varpu Teikari, varpu@elisanet.fi | Suppleant Kalevi Lampinen, eklampinen@gmail.com

Egentliga Finland och Satakunda                                                       

Medlem Susanna Heinonen, susannaheinonen88@hotmail.com | Suppleant Marjo Tuusa, mttageta001@gmail.com

Medlem Sirjo Pohjonen, sirjo.pohjonen1@outlook.com | Suppleant Olli-Pekka Salli, olli-pekka.salli@yle.fi

Birkaland                                                                                                 

Medlem Hanna Jantunen, jantunen.hanna72@outlook.com | Suppleant Sirkka Juusela-Pekkarinen, sirkka.juusela-pekkarinen@kotinet.com

Medlem Pilvi Sipiläinen, pilvi.mikkola@gmail.com | Suppleant Sanna Mäkisalo, sannamakisalo@gmail.com

Mellersta Finland                                                                                              

Medlem Kaija Haapsalo, kaija.haapsalo@jyvaskyla.fi | Suppleant Anna-Maija Paavola, anna-maija.paavola@outlook.com

Medlem Timo Kekkonen, kekkonen.timo65@gmail.com | Suppleant Tuula Mäkelä, makela.tuula@luukku.com

Österbotten, Mellersta Österbotten och Sydösterbotten          

Medlem Marjatta Hildén, marjatta.hilden1@gmail.com | Suppleant Hans Nyberg, hansherman.nyberg@gmail.com

Medlem Soile Sinnemäki, s.sinnemaki@gmail.com | Suppleant Annika Koskela, annikakoskela1@outlook.com

Södra och Norra Savolax, Norra Karelen                                                                

Medlem Eija Hakulinen, hakulineneija@gmail.com | Suppleant Arja Rahunen, arja.rahunen@gmail.com

Medlem Hilkka Malinen, malhilkka@gmail.com | Suppleant Anja Korhonen, anja.k.korhonen@gmail.com

Norra Österbotten, Kajanaland och Lapland           

Medlem Pirjo Kantola, kantolapirjo53@gmail.com | Suppleant Ronald von Schulmann, rvschulmann@gmail.com

Medlem Ritva Laine, ritvalaine9@gmail.com | Suppleant Saija Koskela, saicculainen@gmail.com

| Suppleant Amiina Abdalla, amiina.abdalla@suomenreumanuoret.fi

Fullmäktiges ordinarie möten är vårmötet och höstmötet samt det möte som hålls i januari det kalenderår som följer efter förbundsvalet. På första fullmäktiges möte väljs förbundets styrelse.

På fullmäktiges vårmötet behandlas bl.a. förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisorns utlåtande från föregående kalenderår och beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

På höstmötet behandlas bl.a. fastställande av storleken på förbundets medlemsavgifter och godkännande av förbundets verksamhetsplan för följande kalenderår, beslut om mötesarvoden och reseersättningar och godkännande av förbundets budget för följande kalenderår samt val av en CGR-revisionssammanslutning till revisor.