Gå till innehåll

Nyheter

Reumaförbundets strategi 2024–2026 betonar påverkan och delaktighet

Reumaförbundets fullmäktige godkände på sitt vårmöte förbundets nya strategi för åren 2024–2026. Prioriteringarna i strategin är att påverka i välfärdsområdena, förstärka reumagemenskapen och bredda finansieringsbasen.

Reumaförbundets stratgiska val 2024-2026 är att påverka i välfärdsområdena, förstärka reumagemenskapen och bredda finansieringsbasen.

Reumaförbundets och dess medlemsföreningars syfte är att främja välbefinnandet hos personer som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 

Under den kommande strategiperioden kommer Reumaförbundet att fokusera på påverkan och på att stärka delaktigheten i välfärdsområdena tillsammans med sina medlemsföreningar. Välfärdsområdenas strukturer och verksamhetssätt håller på att formas och Reumaförbundet vill för sin del göra sjuka människors röster hörda.

Finansieringen av social- och hälsovårdsorganisationerna kommer även att ändras, och under de kommande tre åren är det viktigt att vidta åtgärder för att bredda finansieringsbasen.

I takt med att befolkningen och medlemmarna blir äldre, söker den traditionella föeningsverksamheten nya former. Under strategiperioden kommer Reumaförbundet att utveckla reumagemenskapen, medlemskapet och sina verksamhetsmodeller.
Vi främjar dessa prioriteringar genom att förstärka vår synlighet och expertis, våra partnerskap och genom att utveckla möjligheter till deltagande.

”Hela förbundets ledande förtroendevalda och personal deltog i beredningen av strategin. I beredningen beaktades även medlemmarnas svar i medlemsenkäten som genomfördes år 2022 och svaren från rundringningen till föreningarna.  På det här sättet ville vi försäkra oss om att vi har ett så brett och heltäckande underlag som möjligt för innehållet i strategin”, säger Reumaförbundets ordförande Satu Gustafsson.

”Den nya strategin svarar på de förändrigar som påverkar organisationer inom social- och hälsovårdssektorn och mer allmänt i samhället.”

Reumaförbundet utövar inflytande på samhället för att insjuknandet inte ska begränsa en individs möjligheter till ett meningsfullt liv. Sjuka måste också ha möjlighet att delta i samhället fullt ut och på lika villkor. Reumaförbundet och dess medlemsföreningar vill se till att ingen ska behöva bli ensam med sin sjukdom.

Målet är att de som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i rätt tid får den högklassiga och effektiva vård och rehabilitering de behöver och de förmåner de har rätt till utifrån sitt hälsotillstånd.
Förbundets verksamhet bygger på gemensamt överenskomna värden, vilka är välbefinnande, trovärdighet, gemenskap och jämlikhet.

Reumaförbundets strategi 2024–2026 (pdf)

Ytterligare information 
Verksamhetsledare Anu Uhtio, anu.uhtio(at)reumaliitto.fi