Siirry sisältöön

Uutiset

Strategia 2024-2026

Reumaliiton valtuusto hyväksyi kevätkokouksessaan liiton uuden strategian vuosille 2024–2026. Strategia painottaa hyvinvointialueilla vaikuttamista, reumayhteisön vahvistamista ja rahoituspohjan monipuolistamista.

Reumaliiton strategiset painopisteet ovat: Vaikutamme yhdessä hyvinvoitnialueilla, kehitämme reumayhteisöä ja monipuolistamme rahoituspohjaa. Menestystekijät ovat syvennämme kumppanuuksia, vahvaistamme osaamista vaikuttamistyöstä, markkinoinnista ja digitaalisista välineistä, panostamme liiton näkyvyyteen valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä vahvistamme monipuolisia tapoja osallistua.

Reumaliiton ja sen jäsenyhdistysten tarkoituksena on edistää reuma- ja muihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sairastuneiden ihmisten hyvinvointia.

Tulevalla strategiakaudella Reumaliitto keskittyy vaikuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen hyvinvointialueilla yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Hyvinvointialueiden rakenteet ja toimintatavat ovat muotoutumassa ja Reumaliitto haluaa omalta osaltaan tuoda sairastavien ihmisten ääntä kuuluviin.

Myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitus on muutoksessa, ja seuraavan kolmen vuoden aikana on tärkeää tehdä toimenpiteitä rahoituspohjan monipuolistamiseksi.

Väestön ja jäsenistön ikääntyessä perinteinen yhdistystoiminta hakee uusia muotoja. Strategiakaudella Reumaliitto kehittää reumayhteisöä, jäsenyyttä ja toimintamalleja.

Näiden painopisteiden edistämistä tukevat näkyvyyden, kumppanuuksien, osaamisen ja monipuolisten osallistumisen mahdollisuuksien vahvistaminen.

”Strategian valmisteluun osallistui liiton koko luottamusjohto ja henkilöstö. Valmistelutyössä huomioitiin myös vuonna 2022 tehdyn jäsenkyselyn ja yhdistyksille tehdyn soittokierroksen vastaukset.  Näin haluttiin varmistaa mahdollisimman laaja ja kattava perusta strategian sisällölle”, sanoo Reumaliiton puheenjohtaja Satu Gustafsson.

”Uusi strategia vastaa järjestöjä koskettaviin muutoksiin sotesektorilla ja laajemmin yhteiskunnassa.”

Reumaliitto vaikuttaa yhteiskunnassa, jotta sairastuminen ei vähennä mahdollisuuksia elää mielekästä elämää. Sairastuneella pitää olla mahdollisuus toimia yhteiskunnassa täysipainoisesti ja yhdenvertaisesti. Reumaliitto jäsenyhdistyksineen haluaa pitää huolta, ettei kenenkään tarvitse sairastaa yksin.

Tavoitteena on, että reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat saavat tarvitsemaansa laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta oikea-aikaisesti sekä terveydentilansa mukaiset etuudet.

Liiton toiminta pohjautuu yhdessä sovittuihin arvoihin, jotka ovat hyvinvointi, luotettavuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Reumaliiton strategia 2024–2026 (pdf)

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Anu Uhtio, anu.uhtio(at)reumaliitto.fi