Siirry sisältöön

Toiminta-avustus

Suomen Reumaliitto hakee vuosittain STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) jäsenyhdistystensä toiminnan tukemiseksi. Reumaliiton hallitus päättää vuosittain yhdistysten avustuksen hakulinjauksista ja toteutuksesta.

Tältä sivulta löydät tietoa yhdistyksille suunnatusta toiminta-avustuksesta.

Toiminta-avustuksen käyttöselvitys

Yhdistykset tekevät käyttöselvityksen edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Vuoden 2023 toiminta-avustuksesta tehdään käyttöselvitys 5.2.2024 mennessä. Reumaliiton kokoaa tuloksellisuusselvityksen STEA:lle tämän jälkeen.

Käyttöselvitys tehdään ensisijaisesti sähköisesti.

Käyttöselvityksen liitteiksi tarvitaan hyväksytyt ja päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittamat tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2023 sekä toiminnan-/tilintarkastajan lausunto vuodelta 2023. Liitteet ovat ladattavissa sähköisen selvityslomakkeen lopussa liitteiksi tai ne voi toimittaa jälkikäteen Reumaliittoon. Mikäli pyydettyjä asiakirjoja ei käyttöselvitystä tehtäessä ole vielä käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen kokouksessa, ne tulee toimittaa viipymättä kokouksen hyväksymisen jälkeen allekirjoitettuina sähköpostitse osoitteella toiminta-avustus@reumaliitto.fi. Mikäli dokumentit toimitetaan paperiversiona postitse, toimitusosoite on: Reumaliitto, Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki. Kuoreen merkintä: Toiminta-avustuksen 2023 käyttöselvitys.

Huom! Liitteet toimitetaan Reumaliittoon siis vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat yhdistyksen kokouksen käsittelemät ja hyväksymät, sekä päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittamat.

Yhdistyksille on lähetetty käyttöselvitykseen liittyvä sähköpostiviesti ohjeineen ja dokumentteineen 18.12.2023 jakelulla yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Sähköpostiosoitteet on poimittu Kilta-rekisteristä 18.12.2023.

Käyttöselvitykseen liittyvät materiaalit

Osallistujatietojen keräämiseen voit halutessasi käyttää apuna koontilomaketta. Sitä ei tarvitse palauttaa Reumaliittoon.


Tilinpäätösasiakirjat voit liittää sähköiseen käyttöselvityslomakkeeseen tai toimittaa jälkikäteen Reumaliittoon sähköpostitse joko kokonaisuudessaan allekirjoitettuna tai dokumentti kerrallaan. Jos dokumentit liitetään tai toimitetaan erillisinä dokumentteina, tulee allekirjoitukset olla vähintään tasekirjassa. Alla mainittavat dokumentit ovat välttämättömiä käyttöselvityksen käsittelyä varten.

Tarvittavat hyväksytyt, allekirjoitetut tilinpäätösasiakirjat sisältävät seuraavat dokumentit:

  • Toimintakertomus 2023
  • Tuloslaskelma 2023
  • Tase 2023
  • Toiminnan-/tilintarkastajan lausunto 2023

HUOM! Käyttämättä jäänyt toiminta-avustus tulee palauttaa Reumaliiton tilille. Mikäli yhdistykseltä on jäänyt käyttämättä vuodelle 2023 myönnettyä toiminta-avustusta, käyttämättä jäänyt osuus palautetaan Reumaliittoon 31.3.2024 mennessä. Reumaliiton tilinumero on FI67 5541 2820 0312 02 (Osuuspankki).

Mikäli sähköisen selvityksen tekeminen ei onnistu, yhdistys voi palauttaa selvityksen postitse tai skannattuna tiedostona sähköpostin liitteenä. Linkki käyttöselvityslomakkeen pdf-muotoon löytyy ylempänä tällä sivulla. Paperiselvityksen voi skannata sähköpostiosoitteeseen: toiminta-avustus@reumaliitto.fi.

Mahdolliset maapostitukset osoitteeseen Reumaliitto, Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki. Kuoreen merkintä: Toiminta-avustuksen 2023 käyttöselvitys.

Toiminta-avustus vuodelle 2024 voidaan maksaa yhdistykselle vasta siinä vaiheessa, kun käyttöselvitys allekirjoitettuine liitetietoineen on toimitettu Reumaliittoon sekä mahdollinen käyttämättä jäänyt osuus toiminta-avustuksesta 2023 on maksettu Reumaliiton tilille. Lisäksi toiminta-avustuspäätöksen 2024 jälkeen lähetettävä sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä on allekirjoitettava ennen kuin toiminta-avustus 2024 voidaan maksaa.

Alueellisen toiminnan tukea 2023 saaneille yhdistyksille on lähetetty 18.12.2023 erillinen sähköpostiviesti ohjeineen kyseisen tuen käyttöselvitykseen liittyen.

Vuoden 2024 toiminta-avustusten päätökset toimitetaan yhdistyksille helmi-maaliskuussa 2024.

Toiminta-avustuksen 2023 käyttöselvityksen tekemisen tueksi järjestettiin tammikuussa 2024 kaksi infotilaisuutta Teamsissa. Infojen esitysaineisto pdf-muodossa löytyy alla olevan painikkeen kautta:

Toiminta-avustuspäätökset

Toiminta-avustuspäätökset lähetetään yhdistyksille sähköpostitse pääsääntöisesti toiminta-avustusvuoden helmi-maaliskuussa. Päätösviestin lisäksi yhdistykselle lähetetään sähköisesti allekirjoitettavaksi sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä. Mikäli sopimuksen allekirjoitus ei ole mahdollista sähköisesti, yhdistykselle lähetetään ”Sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä” kahtena kappaleena postitse. Yhdistys allekirjoittaa sopimukset ja palauttaa toisen allekirjoitetun sopimuksen Reumaliittoon osoitteeseen Reumaliitto, Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 HELSINKI (kuoreen merkintä Toiminta-avustus sopimus). Toinen jää yhdistyksen omaan arkistoon. Mikäli sähköinen allekirjoitus ei ole yhdistykselle mahdollinen, tulee sen ilmoittaa asiasta Reumaliittoon.

Toiminta-avustus vuodelle 2024 voidaan maksaa yhdistykselle vasta siinä vaiheessa, kun käyttöselvitys allekirjoitettuine liitetietoineen on toimitettu Reumaliittoon sekä mahdollinen käyttämättä jäänyt osuus toiminta-avustuksesta 2023 on maksettu Reumaliiton tilille. Lisäksi toiminta-avustuspäätöksen 2024 jälkeen lähetettävä sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä on allekirjoitettava ennen kuin toiminta-avustus 2024 voidaan maksaa.

Toiminta-avustuksen hakeminen

Toiminta-avustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, jotka eivät saa suoraan STEA-avustusta. Tuen myöntämisen yleinen edellytys on, että yhdistys on Suomen Reumaliiton jäsen. Avustus jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi on tarkoitettu yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen.

Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Vuoden 2024 avustuksen hakuaika on päättynyt 15.12.2023. Mikäli yhdistyksen kokous ei 15.12.2023 mennessä ole käsitellyt vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, tulee sen toimittaa yhdistyksen syys- tai vuosikokouksen vahvistamat asiakirjat Reumaliittoon viipymättä kokouksensa jälkeen.
Vuoden 2024 toiminta-avustuksen materiaaleja:

Vuoden 2024 toiminta-avustukseen liittyen on loka-marraskuussa pidetty Teamsin välityksellä kolme saman sisältöistä infotilaisuutta. Alta löydät infotilaisuuksissa esitetyn materiaalin. Materiaalissa myös esitettyjä kysymyksiä vastauksineen.

Tarvittavat tiedustelut toiminta-avustukseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti osoitteeseen toiminta-avustus@reumaliitto.fi

Lisätietoa

Tarvitsetko lisätietoa toiminta-avustuksesta tai sen käyttöselvityksestä? Voit lähettää sähköpostia osoitteella: toiminta-avustus@reumaliitto.fi tai olla yhteydessä:

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Jaana Sinervuo-Tarula

Järjestötoiminnan asiantuntija
Yh­dis­tys­toi­min­nan tu­ki ja ke­hit­tä­mi­nen.
Jär­jes­tö­toi­min­nan kou­lu­tus, toiminta-avustukset.

044 549 0344