Siirry sisältöön

Toiminta-avustus

Suomen Reumaliitto hakee vuosittain STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) jäsenyhdistystensä toiminnan tukemiseksi. Reumaliiton hallitus päättää vuosittain yhdistysten avustuksen hakulinjauksista ja toteutuksesta.

Tältä sivulta löydät tietoa yhdistyksille suunnatusta toiminta-avustuksesta.

Toiminta-avustuksen hakeminen

Toiminta-avustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, jotka eivät saa suoraan STEA-avustusta. Tuen myöntämisen yleinen edellytys on, että yhdistys on Suomen Reumaliiton jäsen. Avustus jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi on tarkoitettu yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen.

Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Vuoden 2025 avustuksen hakuaika on 15.10. –15.12.2024.

Vuoden 2025 toiminta-avustuksen hakemisesta julkaistaan tietoa tällä sivulla lokakuun alussa 2024. Yhdistyksille lähetetään tietoa toiminta-avustuksen hakemisesta sähköpostitse lokakuun alussa 2024.

Toiminta-avustukseen liittyvää infoa ja neuvontaa annetaan etäyhteyksin Teamsin välityksellä seuraavissa tilaisuuksissa:

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä.

Toiminta-avustuspäätökset

Toiminta-avustuspäätökset lähetetään yhdistyksille sähköpostitse pääsääntöisesti toiminta-avustusvuoden helmi-maaliskuussa. Päätösviestin lisäksi yhdistykselle lähetetään maaliskuun alussa sähköisesti allekirjoitettavaksi sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä. Mikäli sopimuksen allekirjoitus ei ole mahdollista sähköisesti, yhdistykselle lähetetään ”Sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä” kahtena kappaleena postitse. Yhdistys allekirjoittaa sopimukset ja palauttaa toisen allekirjoitetun sopimuksen Reumaliittoon osoitteeseen Reumaliitto, Iso Roobertinkatu 20–22 A, 00120 HELSINKI (kuoreen merkintä Toiminta-avustus sopimus). Toinen jää yhdistyksen omaan arkistoon. Mikäli sähköinen allekirjoitus ei ole yhdistykselle mahdollinen, tulee sen ilmoittaa asiasta Reumaliittoon.

Vuoden 2024 toiminta-avustuspäätökset on lähetetty yhdistyksiin helmikuussa 2024.

Tarvittavat tiedustelut toiminta-avustukseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti osoitteeseen toiminta-avustus@reumaliitto.fi

Toiminta-avustuksen käyttöselvitys

Yhdistykset tekevät käyttöselvityksen edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Vuoden 2024 toiminta-avustuksen käyttöselvityksen palautuspäivä on 5.2.2025. Reumaliiton kokoaa tuloksellisuusselvityksen STEA:lle tämän jälkeen.

Käyttöselvityksen liitteiksi tarvitaan hyväksytyt ja päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittamat tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2024 sekä toiminnan-/tilintarkastajan lausunto vuodelta 2024. Liitteet ovat ladattavissa sähköisen selvityslomakkeen lopussa liitteiksi tai ne voi toimittaa jälkikäteen Reumaliittoon. Mikäli pyydettyjä asiakirjoja ei käyttöselvitystä tehtäessä ole vielä käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen kokouksessa, ne voi toimittaa hyväksymisen jälkeen allekirjoitettuina sähköpostitse osoitteella toiminta-avustus@reumaliitto.fi. Mikäli toimitatte dokumentit paperiversiona postitse, toimittakaa ne osoitteella: Reumaliitto, Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki. Kuoreen merkintä: Toiminta-avustuksen käyttöselvitys.

Selvitys tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Vuoden 2024 toiminta-avustuksen käyttöselvitykseen liittyvä aineisto päivitetään tälle sivulle loppuvuodesta 2024. Yhdistyksille lähetetään siinä vaiheessa aiheesta ohjeet myös sähköpostitse.

HUOM! Käyttämättä jäänyt toiminta-avustus tulee palauttaa Reumaliiton tilille. Mikäli yhdistykseltä jää käyttämättä vuodelle 2024 myönnettyä toiminta-avustusta, käyttämättä jäänyt osuus palautetaan Reumaliittoon 31.3.2025 mennessä. Reumaliiton tilinumero on FI67 5541 2820 0312 02 (Osuuspankki).

Tarvittavat tiedustelut toiminta-avustukseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti osoitteeseen toiminta-avustus@reumaliitto.fi

Lisätietoa

Tarvitsetko lisätietoa toiminta-avustuksesta tai sen käyttöselvityksestä? Voit lähettää sähköpostia osoitteella: toiminta-avustus@reumaliitto.fi tai olla yhteydessä:

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Jaana Sinervuo-Tarula

Järjestötoiminnan asiantuntija
Yh­dis­tys­toi­min­nan tu­ki ja ke­hit­tä­mi­nen.
Jär­jes­tö­toi­min­nan kou­lu­tus, toiminta-avustukset.

044 549 0344