Siirry sisältöön

Lausunnot

Reumaliitto: Lääkelain uudistuksessa on huomioitava hoidollinen näkökulma

Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lääkelakiin lääkekorvausmenojen karsimiseksi. Muutokset koskevat muun muassa biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa. Kustannustehokkuuden lisäksi on tärkeää huomioida hoidollinen näkökulma lääkevaihdoissa.

Biologiset lääkkeet ovat tuoneet suuren avun monelle reumasairauksia sairastavalle. Biologisten lääkkeiden kustannusten alentaminen ja biologisen lääkkeen käytön mahdollistaminen kaikille siitä hyötyville on Suomen Reumaliiton mielestä erittäin tärkeää ja kannatettavaa.

Esityksessä vahvistetaan lääkärin velvoitetta määrätä keskenään vaihtokelpoisista biologisista lääkkeistä edullisin valmiste ja mahdollistetaan jatkossa myös biologisten lääkkeiden apteekkivaihto. Tämä tarkoittaisi sitä, että nykyistä useamman biologisen lääkkeen käyttäjän lääke vaihdettaisiin jatkossa edullisempaan biosimilaariin.

Keskeistä reumasairauksien lääkevaihdossa on huomioida, että osalla sairastavista annostelulaite on käsien toimintarajoitusten vuoksi olennaisessa osassa lääkityksen onnistumisessa. Pelkkä lääketieteellinen arvio vaihdon mahdollisuudesta ei ole riittävä, vaan sen lisäksi on huomioitava hoidollinen näkökulma. Jollei annostelulaitteen kokeilemista ole voitu järjestää reumatologin tai reumahoitajan vastaanotolla, annostelulaitteen testaamiseen ja käytön opastukseen on varattava kiireetön aika ja mahdollisuus apteekissa.

Biologisten reumalääkkeiden kalleuden vuoksi hintojen erotuksen itse maksaminen ei käytännössä ole useimmille mahdollista, joten mahdollisen vaihtokiellon järjestämiseen on varattava riittävä aika sekä annettava siihen tarvittava neuvonta.

Kolmen kuukauden vaihtoväli on ehdottomasti liian lyhyt. Hoitomotivaation ja hoidon keskeytymättömyyden kannalta on tärkeää, että lääke ja sen antoväline eivät vaihdu liian tiheästi. On hyvä huomioida, että monilla on useita lääkkeitä käytössä, ja niiden apteekista nouto saattaa tapahtua Kela-korvauksista ja lääkkeiden saatavuudesta riippuen eri aikaan. Tällöin lääkkeiden vaihtoa voisi tapahtua tiheämminkin kuin yhden lääkkeen vaihtoväli on.

Lisäksi on huomioitava terveydenhuollon kuormittuneisuus ja se, että monilla pitkään sairastaneilla henkilöillä voi olla pitkä väli lääkärikäynneissä. On tärkeää, että sairastavalla henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus tarvittaessa neuvotella lääkevaihdosta hoitavan lääkärinsä kanssa.