Siirry sisältöön

Lausunnot

Reumaliiton lausunto vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä

Suomen Reumaliitto ry puoltaa hallituksen luonnosesitystä vammaispalvelulain voimaantulon siirtämiseksi. Lain voimaantulon siirtäminen antaisi vammaisjärjestöille ja hyvinvointialueille enemmän valmistautumisaikaa palveluiden ja rahoituksen järjestämiseen, tietojärjestelmämuutosten tekemiseen ja tilastointiin.

Reumaliitto kannattaa myös tarvittavien muutosten tekemistä vammaispalvelulakiin. Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) ei ole nykyisellään riittävän tarkkarajainen ja selkeä vammaisten ihmisten eikä lakia soveltavien hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Vammaispalvelulain muutokset tulee valmistella huolellisesti eri vammaisjärjestöjä kuunnellen ja vahvasti osallistaen. Myös Reumaliiton osaaminen on käytettävissä.

Lain vaikutusarviointi tulee tehdä perusteellisesti. Etenkin vammaisten ihmisten asemaan ja taloudelliseen tilanteeseen sekä YK:n vammaissopimuksen ja perustuslain vammaisille ihmisille antamiin oikeuksiin kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida erityisen huolellisesti.

Vammaispalveluiden riittävästä rahoituksesta ja henkilöstöresursseista tulee myös huolehtia, jotta palvelut voidaan toteuttaa ja järjestää ihmisen todellisen tarpeen mukaan.

Voit tutustua lakiesitykseen ja muihin lausuntoihin täältä