Kannanotot

Uutiset

Mielipide: Soveltava liikunta koskettaa kaikkia

Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvia on arviolta noin viidesosa Suomen väestöstä. Tämä tarkoittaa, että soveltaen liikkuvia henkilöitä, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, löytyy arviolta jokaisen suomalaisen lähipiiristä, useampia. Ei ole olemassa väestö- tai ikäryhmää, jota soveltava liikunta ei koskettaisi. 

Suomi Liikkeelle -ohjelman sisällyttäminen hallitusohjelmaan on merkittävää edistysaskel liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn huomioimisen näkökulmasta. Ohjelman toimenpiteissä soveltava liikunta ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisen ja yhdenvertaisuuden edistäminen eivät kuitenkaan ole erikseen huomioituna. Väestön liikkumista edistettäessä on tämän kohderyhmän huomioiminen välttämätöntä, jotta pystytään varmistamaan liikunnan yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Reumaliitto on toiminut valtakunnallisena liikuntajärjestönä vuodesta 1994. Yhdessä jäsenyhdistyksemme kanssa luomme edellytyksiä reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hyvinvoinnille ja kunto-, terveys- ja harrastusliikunnalle. Vuonna 2023 jäsenyhdistyksemme järjestivät 344 liikuntaryhmää, jotka liikuttivat arviolta 2884 henkilöä viikoittain. Yhdistysten toteuttama liikuntatoiminta tukee kunnan ja hyvinvointialueiden terveyden edistämisen työtä, ja on kansantaloudellisesti ja -terveydellisesti merkittävää.

Valtakunnallisena liikuntajärjestönä edistämme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksien tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkumiseen yhteiskunnassa. Kehitämme soveltavaa liikuntaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa ja tuemme jäsenyhdistyksiämme liikuntatoimintojen toteuttamisessa. Soveltavan liikunnan ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisen edistämiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä sekä yhteistyötä soveltavaa liikuntaa edistävien järjestöjen kanssa. 

Kirsi Kaipainen-Pyykkö 

Liikunnan ja terveyden asiantuntija, Reumaliitto

Anu Uhtio  

Toiminnanjohtaja, Reumaliitto

Alkuperäinen mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa HS 21.3.2024