Siirry sisältöön

Blogi

Muutoksia asiakasmaksuihin ja Kelan maksamiin etuuksiin

Kuvassa näkyy kädet, jotka laskevat kukkarosta kolokoita pöydälle.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja tarkistettiin vuodenvaihteessa. Asiakasmaksujen enimmäismääriin tuli 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta, esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu voi olla jatkossa enintään 23 euroa ja poliklinikkamaksu enintään 46 euroa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä enintään 54,60 euroa hoitopäivältä.

Asiakasta suojaa kuitenkin edelleen asiakasmaksulain mukainen maksukatto, joka on 762 euroa kalenterivuodessa. Hyvinvointialue voi kuitenkin päättää ottaa käyttöön pienemmät maksut tai antaa palveluita maksutta tai myöntää palvelusetelin.

Vuosi 2024 toi tavallista enemmän muutoksia myös Kelan etuuksien määriin ja ehtoihin. Valmisteltavista muutoksista on linjattu hallitusohjelmassa, mutta niiden voimaantuloa on tarkoitus porrastaa. Kelan maksamiin eläkkeisiin, vammaistukiin, toimeentulotukeen ja sotilasavustukseen tuli vuoden alussa jopa 5,9 %:n indeksikorotus.

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli lääkekatto suurenee 626,94 euroon vuodessa. Vuosiomavastuuta kerryttävät ostot näkyvät apteekin kuitista, josta niiden kertymistä voi seurata. Kun asiakas on maksanut korvattavia lääkkeitä lääkekaton ylärajan verran, tarvitsee sen jälkeen maksaa vain 2,50 euron omavastuu jokaisesta korvattavasta lääkkeestä ostoa kohden. Lisäkorvauksella pyritään siihen, että lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset suurenevat merkittävästi. Vuonna 2024 Kela korvaa asiakkaalle yksityisen yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä 30 euroa ja etävastaanotosta 25 euroa nykyisen 8 euron sijaan. Samalla hammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus suurenee 15,50 eurosta 30 euroon. Myös psykiatrin vastaanottokäynnistä ja hoidosta maksettavat korvaukset kasvavat. Korvaus psykiatrin vastaanotosta on 30–40 euroa vastaanoton keston mukaan.

Yleiseen asumistukeen tehtiin vuoden 2023 alussa inflaation ja sähkön hinnan nousun takia ylimääräisiä korotuksia, jotka olivat voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Yleiseen asumistukeen tulee tänä vuonna leikkauksia, joista suurin osa tulee voimaan 1.4.2024. Esimerkiksi yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu eikä yleistä asumistukea myöskään makseta omistusasunnon asumismenoihin enää 1.1.2025 alkaen. Muutos ei koske asumisoikeusasuntoja eikä osaomistusasuntoja.

Vuodelle 2024 on vireillä myös muita muutoksia, jotka tulevat eduskunnan käsittelyyn kevään aikana. Ajankohtaista tietoa saat parhaiten sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan sivuilta.

Monet hallitusohjelmassa linjatut muutokset ovat siis edenneet vauhdilla. Reumaliitto on ottanut kantaa ja lausunut moniin lakiesityksiin, ja tehnyt pitkäjänteistä työtä sairastamisen kustannusten alentamiseksi. Olemme olleet aktiivisia lääkekaton omavastuun jaksottamisen suhteen, joka on konkreettinen keino helpottaa alkuvuoden maksutaakkaa. Viestimme on, että jaksotus pitää toteuttaa ripeällä aikataululla.

Maria Mattila
Reumaliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

Kuva: Manassanant/AdobeStock