Siirry sisältöön

Liittovaalit

Reumaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto.

Käsi laittaa äänestyslippua laatikkoon. Teksti Reumaliiton liittovaalit 2023.

Suomen Reumaliitto ry:n sääntöjen 9 §:n mukaan kolmen vuoden välein järjestetään liittovaalit, joissa valitaan Reumaliiton valtuusto.

Liittovaaleissa valitaan (Reumaliiton säännöt 10 §)

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • 24 valtuuston jäsentä ja 24 varajäsentä.

Valtuuston toimikausi on kolme liittovaaleja seuraavaa kalenterivuotta.

Äänestysoikeus on kaikilla Reumaliiton jäsenyhdistyksillä. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy sen varsinaisten jäsenten lukumäärän mukaan siten, että yhdistyksellä on yksi ääni alkavaa 500 varsinaista jäsentään kohti kuitenkin enintään neljä ääntä. Tarkempi ohjeistus ehdokasasettelusta ja äänestyksestä annetaan valtuuston sääntömääräisen kokouksen vahvistamassa äänestys- ja vaalijärjestyksessä (ks.alla).

Liittovaalit järjestetään enemmistövaalitapaa noudattaen. Suomen Reumaliiton hallitus on päättänyt, että vaalit toteutetaan postiäänestyksenä.

Yhdistysten asianhoitajat postittavart liittoon äänestysliput viimeistään 10.11.2023 osoitteella Suomen Reumaliitto ry, Iso Roobertinkatu 20-22 a, 00120 Helsinki.

Vaalivaliokunta vahvistaa liittovaalien tulokset ja ne julkaistaan liiton verkkosivuilla marraskuun lopulla. Tulos ilmoitetaan myös sähköpostitse jäsenyhdistyksille ja ehdokkaana olleille.

Reumaliiton valtuusto nimitti 19.12.2022 kokouksessaan vaalivaliokunnan vastaamaan liittovaalien toimittamisesta.
Vaalivaliokunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja Jarmo Heino, Riihimäki, 050 361 6533, jarmoin(at)gmail.com
Varsinaiset jäsenet:
Kaisa Mattila, Rovaniemi
Riitta Nikulainen, Imatra
Eija Bärlund-Toivonen, Helsingfors
Henri Kainiemi, Vantaa
Satu Salomaa, Forssa
Varajäsenet ja heidän kutsumisjärjestyksensä:
Katri Alajärvi, Turku
Kaija Ikkeläjärvi, Seinäjoki

29.3.2023 pidetyn Liittovaalien Teams-infon materiaali:

Esitettyjä kysymyksiä liittovaaleihin liittyen:
Reumaliiton sääntöjen 10 §:ssä sanotaan: ”Valtuuston jäseneksi voi tulla valituksi korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.” Tämä pykälä tuli sääntöihin vuoden 2017 sääntöuudistuksessa ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018, josta alkaen kaudet lasketaan. Näin ollen tänä vuonna kenenkään kaudet eivät sääntöjen perusteella tule täyteen.

Vaaleihin liittyen on pyydetty ohjeita sähköpostilla salatun viestin lähettämiseen. Se onnistuu, jos käytössä on Office-paketti ja sen osana Outlook -sähköposti. Sen ominaisuuksissa on salaustoiminto. Se toimii niin, että aihe-riville otsikon jälkeen laitetaan sulkuihin sana salattu, eli näin: (salattu) Esimimerkiksi viestin otsikko voisi näyttää: Sähköisesti täytettävät lomakkeet (salattu)