Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Metotreksaatti

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, lastenreuman, nivelpsoriaasin, muiden kroonisten niveltulehdusten ja systeemisten sidekudossairauksien pitkäaikaishoito.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Metotreksaatti (Injexate®, Jylamvo®, Trexan®, Metoject®, Nordimet®) rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Nivelpsoriaasissa myös iho-oireet lievittyvät. Tavallisesti metotreksaatti annetaan tabletteina tai liuoksena suun kautta, mutta sitä voidaan antaa myös ruiskeina ihon alle, jolloin käytettävissä on monia erilaisia annosruiskuja ja -kyniä. 

Metotreksaatti ei välittömästi lievitä kipuja. Vaikutus tulee 1–3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Metotreksaatti kuuluu solunsalpaajien lääkeryhmään. Nivelreuman hoidossa metotreksaatti kuuluu usein yhdistelmähoitoon, jossa ovat mukana myös sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja prednisoloni. Metotreksaattia tavallisesti käytetään myös biologisten lääkkeiden ja januskinaasin estäjien kanssa. 

Annostus

Metotreksaatti otetaan yhtenä annoksena kerran viikossa. Hoito aloitetaan 7,5–10 mg:lla viikossa. Muutaman viikon kuluessa annos nostetaan tavallisesti 15–25 mg:aan, mutta pitkäaikaishoidossa 7,5–12,5 mg voi riittää. Vatsavaivojen tai riittämättömän tehon vuoksi voidaan siirtyä ruiskeiden käyttöön, jolloin annos on tavallisesti 15–25 mg viikossa. Hoito voi kestää vuosia. Lasten annos määritellään potilaan koon mukaan. 

Lääkkeen ottaminen

Metotreksaatti otetaan runsaan nestemäärän kera. Aterian yhteydessä ottaminen on suositeltavaa. Tabletit on yleensä otettava yhdellä kertaa säännöllisesti samana viikonpäivänä. Viikoittaiset metotreksaattiruiskeet potilas voi yleensä opetella antamaan itselleen. Jos lääkkeen ottaminen unohtuu, ei seuraavalla lääkkeenottokerralla tule ottaa kaksinkertaista annosta.

Haittavaikutukset

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja vatsavaivat. Myös esimerkiksi suun limakalvojen tulehtumista, ihottumaa ja päänsärkyä sekä muutoksia verisolujen muodostuksessa voi esiintyä. Maksaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat verraten yleisiä, mutta harvoin vakavia. Niiden ehkäisemiseksi on alkoholin käytössä noudatettava erityistä pidättyväisyyttä.

Vakavana, joskin harvinaisena haittavaikutuksena esiintyy keuhkojen toimintahäiriötä, joka ilmenee ainakin yskänä ja hengenahdistuksena. Tällöin on viipymättä hakeuduttava lääkärin hoitoon, keuhkojen röntgenkuvaus on välttämätön.

Haittavaikutuksia voidaan vähentää foolihappoa nauttimalla. Sitä on useimmissa monivitamiinivalmisteissa. Ellei sellaisen käyttöä ole katsottu riittäväksi, suositellaan otettavaksi 3–5 mg foolihappoa 4–5 tuntia metotreksaattiannoksen jälkeen tai seuraavana päivänä. Tarvittaessa lääkäri antaa tarkemmat ohjeet foolihapon käytöstä. Foolihapon ottaminen samalla kertaa metotreksaattiannoksen kanssa ei ole suositeltavaa.

Metotreksaattihoito on aiheellista keskeyttää vaikeiden infektiotautien, joskaan ei tavallisen flunssan yhteydessä. Leikkaushoito ei normaalisti edellytä keskeytystä. Vaikka kyseessä on solunsalpaaja, metotreksaatti ei aiheuta hedelmättömyyttä eikä riskiä sairastua syöpäsairauksiin.

Trimetopriimin käyttöä virtsatietulehdusten hoidossa on vältettävä metotreksaattihoidon aikana. Aiemmin on suositeltu, ettei tulehduskipulääkettä otettaisi samoihin aikoihin metotreksaatin kanssa. Näyttää kuitenkin siltä, etteivät metotreksaattihoidon haittavaikutukset lisäänny, vaikka tulehduskipulääkettä käytettäisiin jatkuvasti normaaliin tapaan. Sellaisille henkilöille, joilla on munuaisten toimintahäiriöitä ei kuitenkaan suositella tulehduskipulääkkeiden käyttöä samanaikaisesti metotreksaattihoidon kanssa.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti, kaikki rokotukset voidaan antaa normaalisti.

Raskaus ja imetys

Koska periaatteessa metotreksaatti voi aiheuttaa sikiövaurioita, ei metotreksaattia saa käyttää raskauden aikana. Perheenlisäystä suunniteltaessa on suositeltavaa, että metotreksaatti lopetetaan noin kuusi kuukautta ennen sitä. Yleensä kuitenkin katsotaan, että lyhyempikin varoaika, esimerkiksi kolme kuukautta, on riittävä. Reumasairauksien yhteydessä on runsaasti kokemuksia raskaana olevien hoidosta.

Suositukset koskevat myös miehiä, joskaan reumasairauksia hoidettaessa ei ole luultavaa, että metotreksaatti aiheuttaisi mitään ongelmia. Imetyksen aikana metotreksaattia ei pidä käyttää.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Metotreksaattihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan säännöllisesti perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Maksan toimintakoe (ALAT) on tärkeä osa metotreksaattihoidon seurantaa ja seurantakokeiden kontrolliväli riippuukin erityisesti maksan toimintakokeiden tuloksista. Koska munuaisten toiminnan heikkeneminen lisää metotreksaattihoidon haittavaikutuksia, suositellaan munuaisten toiminnan tarkkailua (S-Krea) noin kuuden kuukauden välein. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin ohjeistusta lääkkeen annostuksesta tulee noudattaa, sillä lääkkeen ottaminen liian usein voi aiheuttaa hyvin vakavia haittavaikutuksia.  

Päivitetty 16.5.2023