Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Hydroksiklorokiini

Käyttötarkoitus

Nivelreuman pitkäaikaishoito etenkin yhdistelmähoitona muiden reumalääkkeiden kanssa. Voidaan käyttää muissakin kroonisissa niveltulehduksissa ja sidekudostaudeissa, etenkin systeemisessä lupuksessa (SLE) sekä lasten reumasairauksissa. Klorokiinivalmisteita voidaan käyttää myös malarialääkkeinä.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Klorokiinivalmisteista käytetään reumasairauksissa hydroksiklorokiinitabletteja (Oxiklorin®). Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä, kipuun ei ole välitöntä vaikutusta. Vaikutus tulee 3–5 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Lääkkeen annostus ja ottaminen

Lääkäri määrää painon perusteella yksilöllisen annoksen, jota on noudatettava. Tavallinen annos aikuisille on 200–400 mg/vrk. Hoito voi kestää vuosia.

Klorokiini otetaan mieluimmin runsaan nestemäärän kera aterian yhteydessä. Jos jokin annos unohtuu, ei ole suositeltavaa ottaa kaksinkertaista annosta seuraavan lääkkeenottokerran yhteydessä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat harvinaisia. Tavallisimpia ovat ruokahaluttomuus, pahoinvointi, päänsärky ja mielialan muutokset.  Valoyliherkkyyttä hydroksiklorokiini aiheuttaa hyvin harvoin, pikemminkin se vähentää herkkyyttä auringonvalolle. Silmät on hyvä suojata voimakkaalta auringonvalolta. Psoriaasi-ihottuma voi satunnaisesti pahentua klorokiinihoidon aikana. Lääke voi nostaa metotreksaatin tai siklosporiinin pitoisuutta elimistössä samanaikaisesti käytettynä.

Vuosia kestävässä hoidossa klorokiini voi harvinaisena haittavaikutuksena aiheuttaa muutoksia näössä. Jos huomaa näön heikkenevän tai muuttuvan, on syytä mennä silmälääkärin tarkastukseen. Joka tapauksessa suositellaan silmälääkärissä käyntiä, kun hoito on kestänyt 5 vuotta. Sen jälkeen kontrollitutkimus on aiheellinen parin vuoden välein ja 10 vuoden jälkeen vuosittain.

Jos munuaisten ja / tai maksan toiminnassa on ollut häiriöitä, silmälääkärin kontrollia suositellaan alusta alkaen vuosittain.

Tavallista suurempi kerta-annos klorokiinia voi aiheuttaa hengenvaarallisen sydämen rytmihäiriön, minkä vuoksi tabletit on pidettävä huolellisesti poissa etenkin lasten ulottuvilta.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti, kaikki rokotukset voidaan antaa normaalisti.

Raskaus ja imetys

Klorokiinin käyttö on suositeltavaa lopettaa raskauden alkaessa, ellei hoitotarvetta selvästi ole. Imetyksen aikana klorokiiniä ei tule käyttää.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Laboratoriokokeita ei haittavaikutusten seurannan vuoksi tarvita, mutta hoidon seurannassa on syytä ajoittain kontrolloida esimerkiksi lasko, CRP ja verenkuva (ainakin hemoglobiini). Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Klorokiinia käytetään usein jonkin muun reumalääkkeen (eniten metotreksaatin) kanssa samanaikaisesti, jolloin tämän lääkkeen edellyttämistä kontrollitutkimuksista on tietenkin huolehdittava. Edellä on lisäksi mainittu pitkäaikaiseen klorokiinihoitoon liittyvistä silmälääkärin tarkastuksista.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkärin määrittämää annostusta tulee noudattaa.
  • Pitkäaikaisessa hoidossa on tarvittavien seurantakokeiden lisäksi huolehdittava silmälääkärin tarkastuksista.

Päivitetty 15.5.2023

Lue lisää