Siirry sisältöön

Työelämään vaikuttaminen

Vaikutamme osaltamme siihen, että sairastuneet ihmiset pääsevät työmarkkinoille ja pysyvät siellä terveydentilan mukanaan tuomista haasteista huolimatta.

Kenestäkään ei ole kaikkeen työhön, mutta kaikista on johonkin työhön!

Tilastokeskuksen mukaan noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 kokee sairauden tai vamman haittaavan työn tekemistä tai työllistymismahdollisuuksia.

Reumaliitto näkee, että osatyökykyisten tai täsmätyökykyisten potentiaali tulee ottaa paremmin käyttöön Suomen työmarkkinoilla.

Tälle sivustolle on koottu vaikuttamistoimiamme työelämään liittyen.

Pitkäaikaissairaana
työelämässä -kysely

Reumaliitto toteutti yhdessä Allergia-, iho- ja astmaliiton, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n ja Psoriasisliiton kanssa kyselyn pitkäaikaissairauksien vaikutuksista työelämään vuonna 2020.

Kyselyyn saatiin yhteensä 3 818 vastausta. Sähköisen kyselyn toteutti Innolink.

Yhteenvetona selvityksen tuloksista voidaan sanoa, että:

  • sairaus vaikuttaa työelämässä toimimiseen.
  • tietoa sairauksista osana työelämää tarvitaan lisää.
  • sairastunut tarvitsee enemmän tukea työelämään sairauden kanssa.
  • työkykyä tukevat keinot tunnetaan heikosti.
  • vertaistuki on tärkeää sairastuneelle.
  • suurin osa pärjää töissä sairauden kanssa.

På svenska (pdf) / In english (pdf)

Reumaliitto ja muut mukana olevat potilasjärjestöt kontaktoivat laajasti yhteiskunnan eri toimijoita kyselyn teemojen tiimoilta. Eduskuntaan järjestettiin webinaari aiheesta syyskuussa 2021, johon liittyen julkaistiin tiedote.