Siirry sisältöön

Uutiset

Moni pärjää työelämässä pitkäaikaissairauden kanssa pienin järjestelyin

Pitkäaikaissairauden oireet, kuten väsymys ja kivut, eivät välttämättä näy ulospäin, ja siksi työpaikalla voi olla hankalaa ymmärtää sairauden vaikutuksia. Työkykyä tukevia keinoja on kuitenkin paljon.

Kuvassa piirretty henkilö, jonka ympärillä muun muassa satulatuoli, rannetuki, teksti työaika 5h ja vieressä ympärillä kolme muuta henkilöä. Kuvassa lukee et ole yksin.

Yli puolella työikäisistä suomalaisista on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma, ja heistä moni kokee sairauden tai vamman haittaavan työn tekemistä tai työllistymismahdollisuuksia. Silti lähes kolme neljästä pystyy jatkamaan työssään.

Moni pitkäaikaissairas kokee tarvitsevansa lisää tukea ja tietoa sairastamisen ja työelämän yhdistämisestä, selviää Reumaliiton, Allergia-, Iho- ja Astmaliiton, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n ja Psoriasisliiton toteuttamasta laajasta työelämäaiheisesta selvityksestä.

”Yli puolet vastaajista arvioi saaneensa sairautensa kanssa selviämiseen joko hyvin vähän tai ei lainkaan tukea työelämässä. Niin sairastavat ihmiset itse kuin työnantajat tarvitsevat lisää tietoa työkykyä tukevista keinoista, esimerkiksi osasairauspäivärahasta, kuntoutuksesta ja työn mukauttamisesta”, sanoo Reumaliiton toiminnanjohtaja Anu Uhtio.

”Kun puhutaan työurien pidentämisestä, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten työkykyä voidaan tukea niin työuran alussa, keskellä kuin lopussa. Sopivilla työntekoa tukevilla järjestelyillä on myönteisiä vaikutuksia yksilön lisäksi yhteiskunnalle.”

Työssäkäynnin helpottamiseen on keinoja

Pitkään jatkuessaan pienetkin haasteet kuormittavat. Pitkäaikaissairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Työkykyä tukevia keinoja on paljon. Esimerkiksi lyhennetty ja joustava työaika, ergonomiaa tukevat työvälineet ja avoin keskustelu asioista voivat auttaa. 

Tukea voi saada myös esimerkiksi työterveyshuollosta, työpaikalta ja potilasjärjestöiltä. Pienilläkin järjestelyillä on mahdollista luoda parempi työympäristö.

Uusi, Tussitaikureiden kanssa toteutettu video muistuttaa, että sairaus kannattaa ottaa puheeksi, sillä keinoja työssäkäynnin tueksi on paljon.

Lue lisää 
Sairauden kanssa työelämässä – aina se ei näy päällepäin
Reumaliitto vaikuttaa työelämään