Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Tofasitinibi

Käyttötarkoitus

Aikuisten nivelreuman peruslääkehoito, jos aiempi lääkitys on ollut tehoton tai huonosti siedetty. Voidaan käyttää myös joidenkin lastenreuman alatyyppien hoidossa.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Tofasitinibi (Xeljanz®) on saatavana tabletteina. Kyseessä on januskinaasin (JAK) estäjä, joka vaikuttaa reumaattiseen tulehdusreaktioon estämällä sitä voimistavien välittäjäaineiden (sytokiinien) vaikutuksen soluihin. Seurauksena on oireiden rauhoittuminen ja sairauden etenemisen sekä nivelvaurioiden estyminen. 

Hoitovaikutus on havaittavissa kahden viikon kuluessa parantuen seuraavien kolmen kuukauden aikana. Sen jälkeen teho ei selvästi lisäänny, mutta näyttää säilyvän pitkäaikaisesti. Useita vuosia kestäneestä hoidosta on jo kokemuksia. Yhdistelmähoito metotreksaatin kanssa on ensisijaista, mutta siitä saatava hyöty pelkkään tofasitinibihoitoon verrattuna on epävarma. Muita reumalääkkeitä kuin metotreksaattia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti.

Hoitoa on seurattava nivelreuman hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta. 

Annostus ja antotapa

Tavallinen hoitoannos on 5 mg:n tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa. Lapsilla oraaliliuoksen annostus päätetään potilaan painon mukaan. Vuorokauden aika tai ruokailu eivät vaikuta lääkkeen ottamiseen, mutta lääke on syytä ottaa tasaisin väliajoin aina samaan aikaan. Jos jokin annos unohtuu, ei ole suositeltavaa ottaa myöhemmin kaksinkertaista annosta. 

Haittavaikutukset

Yleisimpiä tofasitinibin haittavaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi ja ruoansulatuskanavan vaivat, ihottuma ja päänsärky.

Tofasitinibi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on vakava infektiotauti. Vyöruusu voi uusiutua hoidon aikana, ja yleensä riski sairastua siihen on lievästi kohonnut. Tuberkuloosin aktivoituminen tofasitinibihoidon yhteydessä on mahdollista, joten piilevän tuberkuloosin mahdollisuus on tutkittava ennen hoidon aloittamista. Myös potilaan mahdollinen B- tai C-hepatiitin sairastaminen on selvitettävä. 

Hoidon yhteydessä on joskus havaittu veren hemoglobiinin ja/tai valkosolujen laskua. Myös maksaentsyymien nousu on mahdollista, joskin harvinaista. Veren rasva-arvot (lipidit) voivat kohota hoidon aikana. Veriarvojen seuranta jäljempänä olevan suosituksen tavoin on aiheellista. 

Tofasitinibin aiheuttamaa riskiä sairastua syöpäsairauksiin ei tunneta, mutta tämä saattaa olla mahdollista. Jos potilaalla on ollut syöpäsairaus, on tofasitinibihoidon aloittamisessa käytettävä erityistä harkintaa. 

Leikkaushoidon yhteydessä lääkitys suositellaan tauotettavaksi kolmeksi päiväksi ennen leikkausta ja kahdeksi viikoksi leikkauksen jälkeen. 

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään kahden viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen aikaisintaan kahden viikon kuluttua rokotuksesta. 

Raskaus ja imetys

Tofasitinibia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Eläinkokeiden perusteella on mahdollista, että tofasitinibi aiheuttaa sikiövaurioita. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään neljän viikon ajan hoidon jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen. 

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta 

Hoidon aloituksen jälkeen säännöllisin väliajoin tulee tutkia täydellinen verenkuva ja maksakoe (ALAT). Laajemmat verikokeet (lasko, CRP, KREA, AFOS, virtsakoe) tutkitaan vastaanottokäyntien yhteydessä. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä.

Veren lipidiarvot on katsottava 3 kuukauden kuluttua kuluttua aloituksesta ja jatkossa tarpeen mukaan.

Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 16.5.2023