Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Syklosporiini

Käyttötarkoitus 

Nivelreuman, nivelpsoriaasin, reumaattisten silmätulehdusten ja systeemisten sidekudossairauksien pitkäaikaishoito. Lasten hoitaminen on harvinaista.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Syklosporiinia (Ciqorin®, Sandimmun Neoral®) sisältävät kapselit rauhoittavat niveltulehdusta ja estävät sen etenemistä. Nivelpsoriaasissa myös iho-oireet lievittyvät. Syklosporiinia on saatavissa myös mikstuurana. Syk-losporiini ei välittömästi lievitä kipuja. Vaikutus tulee 1–3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Syklosporiini kuuluu solunsalpaajien lääkeryhmään.

Lääkkeen annostus ja ottaminen

Lääkäri määrittelee yksilöllisesti sopivan annostuksen niin syklosporiinia sisältävien kapselien kuin oraaliliuoksenkin kohdalla. Tavallinen syklosporiinin hoitoannos on noin 3 mg potilaan painokiloa kohti vuorokaudessa. Kapselit otetaan yleensä kahtena annoksena vuorokaudessa. Hoito voi kestää vuosia.

Syklosporiinikapselit niellään kokonaisina runsaan nestemäärän kera. Lääkettä ei tule ottaa greipin tai greippimehun kanssa, sillä greipin käyttö voi heikentää lääkkeen vaikutusta. 

Kapselit irrotetaan läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä. Tällöin voi olla havaittavissa hajua, joka on merkityksetöntä. Jos jokin lääkeannos unohtuu, sitä ei saa ottaa myöhemmän annoksen yhteydessä. Lääke tulee ottaa samaan aikaa joka päivä.

Haittavaikutukset

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat käsien vapina, puutumisoireet, lisääntynyt karvojen kasvu ja ikenien turvotus. Ne johtavat harvoin hoidon keskeytykseen. Vapina tai puutuminen voi olla merkki syklosporiinin aiheuttamasta magnesiumin puutteesta, johon magnesiumia sisältävät valmisteet auttavat. Ikeniin kohdistuvia haittavaikutuksia voi vähentää huolehtimalla suun ja hampaiden puhtaudesta. Pahoinvointia tai väsymystä esiintyy joskus.

Syklosporiini voi vaikuttaa munuaisten toimintaan ja kohottaa verenpainetta. Joskus joudutaan aloittamaan verenpainelääkitys. Munuaisten toiminnan (S-Krea) ja verenpaineen seurannasta on huolehdittava. Jos verenpainetta ei voida pitää tyydyttävissä lukemissa tai S-Krea nousee 30–50 prosenttia lähtötasosta, on syklosporiinin annostelua vähennettävä tai hoito keskeytettävä. Joskus voidaan myös havaita lievää veren kaliumin tai rasva-arvojen kohoamista.

Leikkaushoito ei edellytä hoidon keskeytystä. Vaikka kyseessä on solunsalpaajan tavoin vaikuttava lääke, syklosporiini ei aiheuta hedelmättömyyttä eikä riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Vaikeimmissa infektiotaudeissa joudutaan harkitsemaan hoidon keskeytystä.

Minkä tahansa asian vuoksi lääkärissä tai hammaslääkärissä käydessä on muistettava mainita syklosporiinin käytöstä. Monet muut lääkkeet voivat vaikuttaa syklosporiinin tehoon tai haittavaikutuksiin. Mahdollista on myös, että syklosporiini muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Syklosporiinia saavan potilaan hoitokortissa on luettelo sellaisista lääkkeistä, jotka on aiheellista ottaa huomioon. Lääkärissäkäynnin yhteydessä hoitokortti on syytä esittää.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti, kaikki rokotukset voidaan antaa normaalisti.

Lääkityksen aikana tulisi välttää altistumista auringonvalolle ja UV-säteilylle.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana syklosporiinia ei saa käyttää, ellei sairaus sitä välttämättä edellytä. Luotettavaa raskauden ehkäisyä suositellaan. Käytöstä raskauden aikana ei kuitenkaan ole havaittu aiheutuneen vaurioita sikiölle.  

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana otetaan säännöllisin väliajoin munuaisten toimintakoe (Krea). Samalla mitataan verenpaine, tarvittaessa useamminkin. Tarvittaessa otetaan lisäksi lasko ja CRP. Tämän jälkeen riittää yleensä kontrollitutkimusten tekeminen, joiden ajoitus riippuu Krea-arvoista ja verenpaineesta. Tarvittaessa hoitoannosta vähennetään. Lääkehoidon seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä.

Laajemmat verikokeet otetaan vastaanottokäyntien yhteydessä. Suositellaan, että syklosporiinihoidon seurannasta vastaa erikoislääkäri perusterveydenhuollon ohella. Lääkehoidon seurantataulukko löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta.

Tärkeää muistettavaa

  • Verenpaineen seurannasta on huolehdittava.
  • Veren magnesiumpitoisuus voidaan mitata, jos esiintyy vapinaa tai muuta vastaavaa.
  • Laboratoriokokeiden seurantatiheys riippuu etenkin munuaisten kreatiniinista (Krea).

Päivitetty 16.5.2023