Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Sekukinumabi

Käyttötarkoitus

Selkärankareuman ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito, jos perinteinen hoito ei ole tuottanut tuloksia tai sitä ei voi käyttää. Voidaan käyttää myös joidenkin lastenreuman alatyyppien hoidossa.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sekukinumabi (Cosentyx®) on saatavana annosruiskuna ja annoskynänä. Sekukinumabi kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Sekukinumabi on ihmisen vasta-aine, joka sitoutuu soluissa olevaan tulehdusta aiheuttavaan sytokiiniin (interleukiini-17A) neutraloiden sen, jolloin sytokiinin vaikutus estyy. Seurauksena niveltulehdus ja siihen liittyvät vauriot vähenevät. Sekukinumabin teho nähdään tavallisesti 16 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. 

Etenkin nivelpsoriaasissa voidaan sekukinumabin rinnalla käyttää metotreksaattilääkitystä, mikä saattaa joskus lisätä hoidon tehoa. Myös muuta vastaavaa lääkitystä voidaan käyttää, mutta kokemukset ovat vähäiset. 

Lääkkeen antaminen ja annostus

Sekukinumabia annetaan ruiskeena ihon alle. Aluksi ruiske annetaan viikon välein ensimmäiset kolme viikkoa, ja sitten jatketaan samalla annoksella kerran kuukaudessa. Potilas tai joku hänen läheisistään voi opetella ruiskeen antamisen.

Lääkkeen valmistajan ohjeita lääkkeen käytöstä ja antamisesta on noudatettava. Hoito voi olla pitkäaikaista.

Haittavaikutukset

Infektiosairauksien lisääntymistä on kuvattu sekukinumabia saavilla potilailla, tavallisimmin on kyse ylähengitysteiden infektioista. Alttiutta tuberkuloosiin sairastumista ei ole havaittu hoidon yhteydessä, mutta tuberkuloosia tai muuta vakavaa kroonista infektiota sairastavia ei saa hoitaa sekukinumabilla.

Muita suhteellisen yleisiä haittavaikutuksia sekukinumabihoidon yhteydessä voivat olla muun muassa päänsärky, pahoinvointi, väsymys ja yskänrokko.

Leikkaushoito on järjestettävä siten, että edeltävästä hoitokerrasta on vähintään neljä viikkoa. Seuraava sekukinumabihoito voidaan antaa aikaisintaan kaksi viikkoa toimenpiteen jälkeen. 

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää sekukinumabihoidossa ainakin kolmen kuukauden tauko. Hoidon voi aloittaa 2–4 viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen. 

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana sekukinumabia ei pidä käyttää, ellei tähän ole pakottavaa syytä. Suositellaan, että hoito lopetetaan vähintään 20 viikkoa ennen mahdollista raskautta. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Sekukinumabihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan säännöllisesti perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä.

Sekukinumabihoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 16.5.2023