Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Golimumabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, nivelpsoriaasin ja selkärankareuman pitkäaikaishoito aikuisilla, kun perinteinen lääkehoito ei ole ollut riittävän tehokasta. Voidaan käyttää myös lastenreuman hoitoon.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Golimumabi (Simponi®) on saatavana esitäytetyssä ruiskussa tai kynässä. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta, estää nivelvaurioiden etenemistä ja parantaa toimintakykyä. Vaikutus nähdään kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Golimumabi kuuluu biologisiin lääkkeisiin.

Golimumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu tiukasti ihmisen kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) molekyyleihin. TNF-α on sytokiini, joka toimii reumaattisessa tulehduksessa solujen välisen tiedonsiirron välittäjänä. Sen toiminta estyy pitkäaikaisesti, jolloin reumaattinen tulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät.

Golimumabihoitoon on suositeltavaa liittää metotreksaattihoito, sillä ainakin nivelreumassa teho on muutoin heikompi. Muita biologisia lääkeaineita ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Annostus ja lääkkeen antaminen

Golimumabia annetaan ruiskeena ihon alle kerran kuukaudessa. 

Potilas voi itse opetella ruiskeiden antamisen tai ne voi kotona antaa joku hänen läheisistään. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava. Lääke tulee antaa joka kuukausi samana päivänä.

Haittavaikutukset

Lääkkeen pistoskohdassa esiintyvät ärsytysoireet ovat verraten harvinaisia. Yleisiä haittavaikutuksia ovat mm. hengitystieinfektiot, kurkkukipu ja nenän vuotaminen. Joskus voi esiintyä myös muun muassa huimausta, päänsärkyä, mahavaivoja tai allergisia reaktioita. Myös vaikutuksia verenkuvaan tai maksaentsyymeihin saattaa esiintyä.

Golimumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai jokin krooninen hoitamaton infektiotauti. Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, ja sairastumisen riski on huolellisesti selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava.

Lymfooman tai muun syöpäsairauden riskin on epäilty lisääntyvän TNF-α-estäjiä käytettäessä, joskaan tutkimuksissa ei ole tästä selvää osoitusta. Sydämen vajaatoiminnan kehittymistä, psoriaasiin sairastumista tai keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavia sairauksia (esimerkiksi multippelia skleroosia) on raportoitu TNF-α-estäjähoidon yhteydessä. Tällaiset sairaudet voivat myös olla hoidon esteenä.

Leikkaushoidon yhteydessä on hoidon tilapäistä keskeyttämistä harkittava tai ainakin golimumabin antamista siirrettävä siten, ettei lääkettä anneta neljään viikkoon leikkausta ennen tai kahteen viikkoon leikkauksen jälkeen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää golimumabihoidossa ainakin seitsemän viikon tauko. Hoidon voi aloittaa 2–4 viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Golimumabia ei yleensä pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana, joskaan haittoja raskauden kululle tai sikiölle ei ole tiedossa. Raskauden ehkäisyä suositellaan jatkettavaksi kuuden kuukauden ajan viimeisen hoitokerran jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Golimumabihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen kontrollikokeet kerran 2–3 viikon kuluttua. Erikoislääkärin on vastattava golimumabihoidon seurannasta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 15.5.2023