Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Barisitinibi

Käyttötarkoitus

Aikuisten nivelreuman peruslääkehoito, jos aiempi lääkitys on ollut tehoton tai huonosti siedetty. 

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Barisitinibia (Olumiant®) on saatavana tabletteina. Kyseessä on januskinaasin (JAK) estäjä, joka vaikuttaa reumaattiseen tulehdusreaktioon estämällä sitä voimistavien välittäjäaineiden (sytokiinien) vaikutuksen soluihin. Seurauksena on oireiden rauhoittuminen ja sairauden etenemisen sekä nivelvaurioiden estyminen. 

Hoitovaikutus on havaittavissa jo noin viikon kuluessa parantuen seuraavien kolmen kuukauden aikana. Sen jälkeen teho ei selvästi lisäänny, mutta näyttää säilyvän pitkäaikaisesti.

Yhdistelmähoito muiden reumalääkkeiden kanssa ei näytä parantavan hoitotuloksia. Metotreksaatin samanaikainen käyttö on mahdollista, mutta ainakaan biologisia reumalääkkeitä tai leflunomidia ei suositella annettavaksi yhdistelmähoitona. 

Hoidon saa aloittaa vain nivelreuman hoitoon perehtynyt lääkäri. 

Annostus ja antotapa

Tavallinen hoitoannos on yksi 4 mg:n tabletti suun kautta vuorokaudessa. Yli 65-vuotiaille suositellaan 2 mg:n annosta. Myös pitkäaikaishoidossa sairauden rauhoituttua voi olla mahdollista jatkaa vain 2 mg:n päiväannoksella. Vuorokaudenaika tai ruokailu eivät vaikuta lääkkeen ottamiseen. Jos päiväannos unohtuu, ei ole suositeltavaa ottaa seuraavana päivänä kaksinkertaista annosta. 

Haittavaikutukset

Barisitinibi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on vakava infektiotauti. Vyöruusu voi uusiutua hoidon aikana, ja yleensä riski sairastua siihen on kohonnut. Vyöruusun aikana ei barisitinibia pidä ottaa. Tuberkuloosin aktivoitumista ei ole havaittu barisitinibihoidon yhteydessä, mutta piilevän tuberkuloosin mahdollisuus on tutkittava ennen hoidon aloittamista. Myös potilaan mahdollinen B- tai C-hepatiitin sairastaminen on selvitettävä. 

Hoidon yhteydessä on melko harvoin havaittu veren hemoglobiinin ja/tai valkosolujen laskua. Myös maksaentsyymien nousu on mahdollista, joskin harvinaista. Veren rasva-arvot (lipidit) voivat kohota hoidon aikana. Veriarvojen seuranta jäljempänä olevan suosituksen tavoin on aiheellista. 

Leikkaushoidon suuruudesta riippuen on harkittava hoidon lyhytaikaista keskeytystä. Lääke suositellaan tauotettavaksi kolmeksi päiväksi ennen leikkausta ja kahdeksi viikoksi leikkauksen jälkeen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa taukoa. Lääkityksen tauottamisesta rokotusten yhteydessä tulee keskustella lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Barisitinibia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Eläinkokeiden perusteella on mahdollista, että barisitinibi aiheuttaa sikiövaurioita. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään yhden viikon ajan hoidon jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen. 

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta 

Barisitinibin aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan säännöllisesti perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”. Veren rasva-arvoja tulee myös seurata, sillä niissä saattaa tapahtua muutoksia barisitinibilääkityksen takia.

Erikoislääkärin on vastattava barisitibinihoidon seurannasta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.
  • Veriarvoja tulee seurata säännöllisesti.

Päivitetty 15.5.2023