Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Anakinra

Käyttötarkoitus

Nivelreuman (yli 18-vuotiaat) pitkäaikaishoito. Lasten ja aikuisten Stillin tauti. Joitakin kokemuksia on selkärankareuman ja eräiden systeemisten sidekudostautien hoidosta.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Anakinraa (Kineret®) on saatavana valmiiksi täytettyinä injektioruiskuina. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä sekä nivelten vaurioitumista. Vaikutus nähdään noin kahdessa viikossa ja lisääntyy vielä ainakin 12 viikkoon saakka hoidon aloittamisesta. Anakinra kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Kyseessä on interleukiini-1-reseptoriantagonisti, mikä merkitsee sitä, että vaikutus kohdistuu vain yhteen solujen välisiä reaktioita välittävään aineeseen. Interleukiini-1-sytokiinin esto merkitsee reumaattisen tulehduksen lievittymistä ja nivelvaurioiden vähenemistä. Hoitoa annetaan yleensä metotreksaatin kanssa, ja muutkin yhdistelmähoidot ovat mahdollisia. Yhdessä muiden biologisten lääkkeiden kanssa anakinraa ei saa käyttää.

Lääkkeen annostus ja antaminen

Lääkärin määrittelemä kerta-annos pistetään ihon alle kerran päivässä. Hoito voi olla pitkäaikaista. Lasten annokset on määriteltävä yksilöllisesti.

Anakinra annetaan ruiskeena ihon alle mieluimmin aina samaan aikaan päivästä. Potilas voi itse opetella ruiskeiden antamisen tai joku hänen läheisistään voi antaa ne. Lääke on säilytettävä jääkaapissa, ja valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava.

Haittavaikutukset

Suurimmalla osalla potilaista esiintyy iholla lääkkeen pistoskohdassa ärsytysoireita, esimerkiksi punoitusta, kipua tai mustelmaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia ensimmäisen hoitokuukauden aikana ja johtavat harvoin hoidon keskeyttämiseen. Allergiset reaktiot tai muut sivuvaikutukset ovat harvinaisia. Valkosolujen (neutrofiilisten solujen) väheneminen veressä on mahdollista. Myös päänsärky ja veren kokonaiskolesterolipitoisuuden nousu ovat tyypillisiä haittavaikutuksia.

Anakinra voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavan infektiotaudin yhteydessä hoito on keskeytettävä. Hoitoa ei myöskään saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on märkäpesäkkeitä tai krooninen hoitamaton infektiotauti.

Leikkaushoidon yhteydessä on hoidon keskeyttäminen aiheellista yhtä viikkoa ennen toimenpidettä ja kaksi viikkoa sen jälkeen. Anakinran ei ole havaittu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin, mutta sitä ei suositella annettavaksi syöpää sairastaville.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on anakinrahoidossa suositeltavaa pitää kahden vuorokauden tauko, hoidon voi aloittaa uudelleen 2–4  viikkoa myöhemmin.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana anakinraa ei pidä käyttää. Suositellaan, että hoito lopetetaan viikkoa ennen mahdollista raskautta. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen. 

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta

Anakinran aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan säännöllisin väliajoin täydellinen verenkuva, minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, ALAT, AFOS, KREA ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen tehdään kontrollikokeet kerran 2–3 viikon kuluttua. Koska samanaikaisesti on useimmiten käytössä metotreksaatti tai muu vastaava hoito, on sen turvallisuusseurannasta myös huolehdittava. Anakinrahoito edellyttää seurantaa hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 12.5.2023