Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Adalimumabi

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, lastenreuman, selkärankareuman (spondylartriitin) ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito yleensä silloin, jos perinteinen hoito ei ole tuottanut tuloksia tai sitä ei voi käyttää. Adalimumabista on kokemuksia eräissä muissakin reumasairauksissa. 

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Adalimumabia (Amgevita®, Hulio®, Humira®, Hukyndra®, Hyrimoz®, Imraldi®, Idacio®, Yuflyma®) on saatavana esitäytettynä annosruiskuna ja annoskynänä.

Adalimumabi on kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) vasta-aine. Lääkkeellä on suora estävä vaikutus tulehduksen etenemistä reumasairaudessa välittävään aineeseen. Tällöin niveltulehdus ja siihen liittyvä nivelvaurio vähenevät. Adalimumabin teho nähdään usein jo 2 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta.

Adalimumabin rinnalla on suositeltavaa käyttää metotreksaattilääkitystä, mikä lisää hoidon tehoa. Myös muuta vastaavaa lääkitystä voidaan käyttää, ellei potilas siedä metotreksaattia.

Lääkkeen antaminen ja annostus

Aikuisille adalimumabia annetaan ruiskeena ihon alle yleensä kahden viikon välein. Lasten annos määritetään annostaulukon mukaan. Joskus voi olla aiheellista tihentää hoito tapahtuvaksi kerran viikossa. Potilas tai joku hänen läheisistään voi opetella ruiskeen antamisen.

Lääkkeen valmistajan ohjeita lääkkeen käytöstä ja antamisesta on noudatettava. Hoito voi olla pitkäaikaista, ja kokemuksia on useita vuosia kestävästä hoidosta.

Haittavaikutukset

Noin viidesosalla potilaista esiintyy lääkkeen pistoskohdassa iholla ohimeneviä ärsytysoireita, esimerkiksi kipua, punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet eivät yleensä anna aihetta toimenpiteisiin.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat erilaiset infektiot, ihottuma, kutina, pahoinvointi, päänsärky, sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja verenkuvan muutokset. Allergiset reaktiot ja vakavat infektiot ovat melko harvinaisia. Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, ja sairastumisen riski on huolellisesti selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Tarvittaessa on harkittava samanaikaista tuberkuloosilääkitystä.

B-hepatiittiviruksen kantajilla voi sairauden aktivoituminen olla vakavaa. Keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavien sairauksien aktivoituminen voi myös olla mahdollista.

Adalimumabin ei ole osoitettu lisäävän riskiä sairastua syöpäsairauksiin. Biologisten lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin esiintynyt lymfoomaa ja muitakin pahanlaatuisia sairauksia. Niiden yhteys lääkitykseen on epävarma.

Hoitoa ei saa aloittaa, jos potilaalla on aktiivinen infektiotauti. Leikkaushoidon yhteydessä on suositeltavaa pitää kahden viikon tauko lääkityksessä ennen ja 2 viikkoa jälkeen toimenpiteen.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää adalimumabihoidossa kymmenen viikon tauko. Hoidon voi aloittaa 2–4 viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikana adalimumabia ei pidä käyttää, ellei tähän ole pakottavaa syytä. Suositellaan, että hoito lopetetaan vähintään viittä kuukautta ennen mahdollista raskautta. Imetyksen aikana adalimumabia voidaan käyttää. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta. 

Hoidon seuranta

Adalimumabin aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin Reuma-aapisen artikkelista ”Tietoa reumalääkkeiden seurantakokeista”.

Lääkeannoksen lisäämisen jälkeen tehdään kontrollikokeet kerran 2–3 viikon kuluttua. Erikoislääkärin on vastattava adalimumabihoidon seurannasta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Muuta huomattavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, ja etenkin tuberkuloosin aktivoitumisen mahdollisuus on selvitettävä ennen lääkityksen aloittamista.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 12.5.2023