Siirry sisältöön

Uutiset

Uusi tutkimus: Reumapotilaat joutuvat tuuliajolle perusterveydenhuollossa

Reumaliiton kattavan kyselytutkimuksen mukaan reumapotilaiden hoitopolku vaikeutuu selvästi perusterveydenhuollossa. Reumaosaamisen keskittäminen perusterveydenhuollossa voisi tukea hoidon jatkuvuutta ja lisätä osallisuuden tunnetta. 

”Kun reumasairaus on paremmassa vaiheessa, reumapotilaan hoito siirretään yleensä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Halusimmekin tutkimuksella selvittää, miten hoito etenee erityisesti tässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa”, kertoo Anu Uhtio, Reumaliiton toiminnanjohtaja. 

Tutkimuksen mukaan 55 % kaikista vastanneista reumapotilaista on täysin tai melko tyytyväisiä hoitoonsa. Merkittävää kuitenkin on, että hoitoonsa tyytyväiset reumapotilaat ovat pääasiallisesti erikoissairaanhoidossa ja tyytymättömimmät ovat perusterveydenhuollossa. Siellä vain noin 31 % ilmoittaa olevansa täysin tai melko tyytyväisiä hoitoon.

Hoitoketjun katkeaminen ja kontaktien puute huolettavat

Tutkimuksen mukaan siirtymä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on herättänyt monissa reumapotilaissa epätietoisuutta. Vain alle neljännekselle oli ollut selvää, miten hoito sitten tulisi etenemään.

Lisäksi yhteydenoton vaikeus huolettaa monia. Vain 40 % perusterveydenhuollossa olevista reumapotilaista tietää, mitä kautta ottaa yhteyttä hoitajaan tai lääkäriin. Vastaava luku erikoissairaanhoidossa on 80 %. 

”Perusterveydenhuollossa iso osa reumapotilaista kokee joutuvansa täysin tuuliajolle tai vaihtoehtoisesti rämpimään selvittelysuossa. Potilaalta vaaditaan yhtäkkiä huomattavasti enemmän odottelua sekä omia resursseja asioiden hoitamiseen. Siirtymä perusterveydenhuoltoon pitäisikin tehdä hallitummin. Potilas yleensä kaipaa selkeitä ohjeita ja muistilistaa, joka kertoo, mistä kaikesta pitää jatkossa huolehtia itse”, Uhtio toteaa. 

Hoitoketjuun ja yhteydenpitoon liittyvien vaikeuksien lisäksi myös kortisonipistoksen saanti voi perusterveydenhuollossa olla vaikeaa.

Kortisonipistokset ovat vakiintunut, tulehduksia tehokkaasti sammuttava keino reuman hoidossa. Tutkimus osoittaa, että terveyskeskuksiin on haastavaa saada pistosaikoja, eikä niissä ole välttämättä pistotaitoista lääkäriä. Osa terveyskeskuslääkäreistä ei mielellään tee toimenpidettä, sillä harvoin tehtynä nivelpistoksen antamisen taito ei kehity tai pysy yllä.

Osallisuuden tunne lisää tyytyväisyyttä hoitoon

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että potilaat olivat sitä tyytyväisempiä hoitoon, mitä enemmän he saivat osallistua hoidon suunnitteluun ja siihen liittyviin päätöksiin. Tämä taas toteutuu paremmin erikoissairaanhoidon puolella. 

”Kyse on tietysti pitkälti resurssipulasta. Potilaidenkin vastauksissa tuli ilmi, että osa oli huolissaan terveydenhuollon henkilöstön jaksamisesta ja jopa pohtivat, mistä asioista ammattilaisia kehtaa vaivata. Resurssien vähyys korostui erityisesti sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon ammattilaisten vastauksissa”, Uhtio sanoo.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että perusterveydenhuollon ammattilaisista suurin osa oli sitä mieltä, että perusterveydenhuollon työnjako reumapotilaiden hoidossa on epäselvä. 

”Käytäntöjen selkeyttäminen sekä ammattilaisten että potilaiden näkökulmasta tukee hoidon jatkuvuutta ja vähentää huolta. Lisäksi reumaosaamista kannattaisi keskittää myös perusterveydenhuollossa. Potilaat ovat esimerkiksi yleensä erittäin tyytyväisiä reumahoitajiin. Osaava reuman hoito perusterveydenhuollossa todennäköisesti vähentäisi erikoissairaanhoidon painetta”, Uhtio toteaa. 

Alkukesästä 2023 tehtyyn kyselytutkimukseen osallistui yli 1800 reumapotilasta kaikilta hyvinvointialueilta. Lisäksi erilliseen perusterveydenhuollon kyselyyn vastasi 41 ammattilaista, hoitajia ja lääkäreitä. Erikoissairaanhoidon kyselyyn vastasi 27 reumatologia.  Kyselyn tilaajana toimi Reumaliitto ja sen toteutti ulkopuolinen, terveydenhuollon kyselyjä tekevä yritys. Tutkimusta ovat tukeneet AbbVie ja Pfizer.

Katso webinaaritallenne tutkimustulokissta ja niiden pohjalta käydystä paneelikeskustelusta.

Reuma koskee monia

  • Reumasairauksiin kuuluu yli 200 eri sairautta.
  • Yleisimpiä tulehduksellisia reumasairauksia ovat nivelreuma ja selkärankareuma. Reumasairauksiin kuuluvat myös esimerkiksi fibromyalgia ja kihti.   
  • Reumaviikkoa vietetään 8.-14.10.2023 ja maailman reumapäivää 12.10.2023

Lisätietoja:
Anu Uhtio
Toiminnanjohtaja, Reumaliitto
044 709 81 38
anu.uhtio(at)reumaliitto.fi

Pia Laine 
Viestinnän asiantuntija 
044 269 05 09
pia.laine(at)reumaliitto.fi