Siirry sisältöön

Uutiset

Koronapassin käyttö Reumaliiton ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuksissa

Koronapassia koskeva laki tuli voimaan 16.10.2021. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjien on mahdollista ottaa koronapassi käyttöön, jos viranomaisrajoituksia on voimassa.

Rajoitukset voi tarkistaa oman kunnan ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Jos voimassa olevia rajoituksia ei ole, koronapassia ei voi tilaisuuksissa otta käyttöön.

Myös Reumaliiton ja jäsenyhdistysten tilaisuuksissa on mahdollista ottaa käyttöön koronapassi sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Rajoitusten kohteina olevat toimijat voivat vaihtoehtoisesti ja oman valintansa mukaan

  • edellyttää osallistujilta koronapassin käyttöä tai
  • noudattaa valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamia rajoituksia.

Koronapassi on vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Koronapassi on tarkoitettu tilanteisiin, jolloin on voimassa viranomaisten asettamia rajoituksia epidemian leviämisen estämiseksi. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Jos tila on vakavan koronatilanteen vuoksi kokonaan suljettu tai tilaisuus kokonaan kielletty, koronapassia ei voi käyttää.

Velvoitetta esittää koronapassi ei ole, mutta sen esittämättä jättäminen estäisi pääsyn tilaisuuteen tai tilaan, jossa passi on otettu käyttöön. Koronapassin näyttämisen yhteydessä voidaan edellyttää henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta. Henkilöllä tulee siis olla todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.

Voimassa olevat rajoitukset voi tarkistaa oman kunnan tai sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Sovelluskaupoissa on saatavissa koronapassin lukijasovellus tapahtumien järjestäjien käyttöön.

Noudata edelleen hygieniasuosituksia

Vaikka rajoituksia ei olisi paikkakunnalla voimassa, suositellaan edelleen noudattamaan yleisiä ohjeistuksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, turvavälien noudattamista sekä kotiin jäämistä, mikäli ilmenee lieviäkin hengitystieoireita. Myös kasvomaskin käyttöä tilaisuuksissa voidaan suositella. Sairaana tai oireisena ei voi tilaisuuksiin osallistua.

Kaikessa harrastus- ja yhdistystoiminnan tiloissa tulee

  • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
  • sijoittaa mahdolliset asiakas/istuinpaikat riittävän etäälle toisistaan ja järjestää oleskelu mahdollisimman väljästi
  • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Lue lisää

STM:n ohje koronapassin käytöstä
THL:n tiedote koronapassin lukijasovelluksesta
Alueiden koronatilanne ja rajoitukset /VNK
Tietoa ja neuvontaa koronarajoituksista /VNK
Oman kunnan tai kaupungin verkkosivuilta