Gå till innehåll

Nyheter

Användning av covidintyg på Reumaförbundets och dess medlemsföreningars evenemang

En lag om covidintyg, även kallat coronapass, trädde i kraft den 16 oktober 2021. Evenemangsarrangörer kan ta i bruk covidintyget när evenemanget eller tillställningen omfattas av restriktioner införda av statsrådet.

den egna kommunens eller det egna sjukvårdsdistriktets webbplatser kan man kontrollera vilka restriktioner som gäller för tillfället. I avsaknad av befintliga restriktioner, ska covidintyget inte tas i bruk vid evenemang och tillställningar.

Också i evenemang ordnade av Reumaförbundet och medlemsföreningar, är det möjligt att ta i bruk covidintyget i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna. De aktörer som är föremål för restriktionerna kan alternativt och enligt eget tycke

  • kräva att deltagarna visar upp ett covidintyg eller
  • följa de restriktioner som statsrådet, regionförvaltningsmyndigheterna och kommunerna har fastställt.

Kravet på covidintyg kan användas som en alternativ hälsosäkerhetsåtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Covidintyget har i lagen avsetts för situationer som omfattas av de restriktioner som myndigheterna fastställer för att förhindra att sjukdomen sprids. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar. Om lokalen på grund av en allvarlig coronasituation är helt stängd eller tillställningen helt har förbjudits, kan covidintyget inte användas.

Det finns ingen skyldighet att visa upp ett covidintyg, men om intyget inte visas upp är det ett hinder för deltagande i en tillställning eller inträde i en lokal där covidintyget används. I samband med uppvisande av covidintyg kan det krävas att man ska visa upp identitetsbevis.

Som coronapass fungerar EU:s covidintyg som finns i tjänsten Mina Kanta. Vid behov fås i intyget i pappersversion från hälso- och sjukvården. Man behöver alltså ha ett intyg över sina vaccinationer, intyg över ett färskt negativt coronatest eller intyg över tillfrisknande från covid.

På kommunens eller sjukvårdsdistriktets webbplatser kan man kontrollera vilka restriktioner som gäller för närvarande.

I appbutikerna kan evenemangsarrangörer ladda ner en app för avläsning av covidintyg.

Fortsätt att följa hygienrekommendationer

Även om det inte längre finns några restriktioner på din ort, rekommenderas man fortfarande att iaktta allmänna riktlinjer i fråga om hand- och hosthygien, säkerhetsavstånd och att stanna hemma vid minsta luftvägssymtom. Ansiktsmask kan också rekommenderas vid evenemang. Är man sjuk eller har symtom bör man inte delta i evenemang.

I alla lokaler där hobby- och föreningsverksamhet ordnas bör

  • det finnas möjlighet att rengöra händerna antingen med handdesinfektionsmedel eller genom att tvätta dem
  • hygienanvisningar placeras synligt
  • eventuella kund/sittplatser placeras tillräckligt långt från varandra och vistelsen i lokaler ordnas så glest som möjligt
  • rengöringen av lokaler och ytor effektiveras utöver det normala.

Ytterligare information

STM:n ohje koronapassin käytöstä
THL:n tiedote koronapassin lukijasovelluksesta
Alueiden koronatilanne ja rajoitukset /VNK
Tietoa ja neuvontaa koronarajoituksista /VNK
Din egen kommuns eller stads webbplats