Siirry sisältöön

Uutiset

Heitteillä vai hoidossa? -paneelikeskustelu ja sidosryhmätilaisuus järjestettiin SuomiAreenan yhteydessä

Reumaliitto järjesti yhdessä Porin Seudun Reumayhdistyksen kanssa Heitteillä vai hoidossa? -paneelikeskustelutilaisuuden SuomiAreenan yhteydessä Porissa tiistaina 27.6.2023. Ennen paneelikeskustelua järjestettiin myös sidosryhmätilaisuus.

Kolme panelistia ja tilaisuuden juontaja yleisön edessä.

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja pitkäaikaissairautta sairastavien hoitopoluista uusilla hyvinvointialueilla. Myös järjestöjen rooli osana terveyspalveluita ja hoitopolkuja puhututti.

Panelisteina tilaisuudessa toimivat kansanedustaja Krista Kiuru (SDP), Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila sekä Reumaliiton järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen. Tilaisuuden juonsi Porin Seudun Reumayhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Salli.

Myös paikalle saapunut yleisö pääsi osallistumaan keskusteluun esittämällä panelisteille mieltään askarruttavia kysymyksiä. Yleisö ja panelistit pystyivät myös kertomaan mielipiteensä juontajan esittämiin kysymyksiin ja väittämiin heille jaettujen vihreiden ja punaisten lappujen avulla. Esimerkiksi kysymys ”Oletko joutunut odottamaan hoitoon pääsyä?” sai aikaan punaisten lappujen meren merkiksi siitä, että hoitoon pääsyä on jouduttu odottamaan lähes poikkeuksetta turhan kauan.

Yleisö kertoo mielipiteensä vihreiden ja punaisten lappujen avulla.

Kulttuuri kaipaa muutosta

Kiurun mukaan nykyisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan tällä hetkellä enemmän sairautta kuin terveyttä, mikä osaltaan aiheuttaa hoitojonoja ja vaikeuttaa hoitoon pääsyä. Keskustelussa nousi esille, että hoidon vaikuttavuutta tulisi lisätä hyvinvointialueilla. Tämä sekä parantaisi hoitoa että vähentäisi kustannuksia.

Kulttuurin muutosta tarvittaisiin Varhilan mukaan myös siinä, ettei enää puhuttaisi erikseen perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Erityislääkäreiden palveluita ja konsultointia tulisi voida hyödyntää myös perusterveydenhuollossa entistä paremmin.

Sujuvuutta järjestelmiin

Sujuvien hoitopolkujen kohdalla puheeseen nousi myös digitaalisten järjestelmien yhtenäistämisen tarve. Panelistit totesivat suomalaisessa terveydenhuollossa olevan käytössä valtavasti erilaisia digitaalisia järjestelmiä, jotka eivät aina keskustele keskenään.

Sairastavan on raskasta kertoa asiansa aina uudelleen hoitokontaktin vaihtuessa, jos tiedot eivät siirry järjestelmästä toiseen jouhevasti. Omien tietojen luovutusluvan antaminen OmaKannassa on tästä syystä tärkeää.

Palveluohjaus avainasemassa

Panelistien mukaan hyvinvointialueilla voidaan turvata oikea-aikainen hoitoon pääsy panostamalla palveluohjaukseen ja moniammatilliseen tiimityöhön. Reumaliiton järjestötoimen johtaja Ulla Rantasen mukaan keskiössä ovat selkeät hoitopolut, jotka ovat ennalta tiedossa ihmisille. Kaikki panelistit näkivät järjestöjen roolin palveluohjauksessa erityisen tärkeänä.

”Tarvitaan tukiverkkoja, jotta ihmiset eivät jää sairautensa kanssa yksin”, Rantanen totesi.

Antoisa sidosryhmäkeskustelu

Ennen paneelikeskustelua Reumaliitto ja Porin Seudun Reumayhdistys kokosivat yhteen tärkeiden sidosryhmien edustajia keskustelemaan pitkäaikaissairautta sairastavien asemasta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sidosryhmätilaisuuteen osallistuneet henkilöt rivissä, taustalla Reumaliiton logo.

Puheenvuorot kuultiin Reumaliiton toiminnanjohtaja Anu Uhtiolta, SOSTE:n johtaja ja varapääsihteeri Anne Knaapilta, Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja (SDP) Harri Lehtoselta, kokoomuksen kansanedustaja ja Satakunnan hyvinvointialueen hallituksen jäsen Mari Kaunistolalta, Suomen Reumatologisen yhdistyksen puheenjohtaja, reumatologi Laura Kuusalolta sekä Porin Seudun Reumayhdistyksen varapuheenjohtaja Sirkku Vainionpäältä

Mukana keskustelemassa olivat myös Satakunnan hyvinvointialueen hallituksen jäsen (PS) Heidi Sakari, Porin Seudun Reumayhdistyksen puheenjohtaja Olli-Pekka Salli sekä Reumaliitolta järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen ja vaikuttamistyön asiantuntija Maria Mattila

Puheenvuoroissa ja keskustelussa nousi esille järjestöjen ja yhdistysten korvaamaton työ pitkäaikaissairauksia sairastavien eteen. Keskustelu sosiaali- ja terveyspalveluista kiteytyi siihen, että byrokratian sijaan tulisi edetä palveluiden kehittäminen edellä ja ihminen keskiössä.  

Teksti ja kuvat: Sanni Huttunen