Siirry sisältöön

Miten reumalääkitys vaikuttaa raskauteen?

Positiivinen raskaustesti ja ultraäänikuva.

Jos suunnittelet raskautta ja käytät reumalääkkeitä, mahdolliset muutostarpeet lääkitykseen kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin. Valtaosaa lääkkeistä voi käyttää niin raskauden kuin imettämisen aikana.

Kun vauvan suunnittelu on ajankohtaista, monen mieleen nousee kysymys lääkkeiden turvallisuudesta.

”Aika moni on tietoinen, etteivät kaikki lääkkeet ole käyttökelpoisia. Viime vuosina erityisesti biologisiin lääkkeisiin liittyvät kyselyt ovat jonkin verran lisääntyneet”, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Heli Malm HUS:in teratologisesta tietopalvelusta sanoo.

Puhelinpalvelun kautta vastataan vuosittain tuhansiin lääkkeisiin ja raskauteen liittyviin kysymyksiin.

Osa reumalääkkeistä lisää keskenmenon tai epämuodostuman riskiä. Siksi oma tilanne on hyvä käydä läpi lääkärin kanssa jo hyvissä ajoin. Jos raskaus alkaa yllättäen ja käytetty lääke voi aiheuttaa haittoja, sikiön kehitystä seurataan tarkkaan ultraäänellä.

Reumalääkkeistä tunnetuin teratogeeni eli sikiöhaittoja aiheuttava lääke on metotreksaatti. Vielä 90-luvulla metotreksaatin käyttö raskauden aikana pienillä, kroonisten sairauksien hoidossa käytettävillä annoksilla oli aihe harkita raskauden keskeyttämistä. Nykyään tiedetään, että tällaisessa tilanteessa riski epämuodostumalle on pieni. Tavallisesti riski on noin kolme prosenttia. Metotreksaatin kohdalla se on reumasairauksien hoitoon käytettävillä annoksilla noin 6–7 prosenttia, eli suunnilleen kaksinkertainen normaaliin taustariskiin verrattuna. Todennäköisyys saada terve vauva on siis yli 90 prosenttia.

Metotreksaatti kohottaa myös keskenmenon riskiä alkuraskaudessa, joten sen käytön lopettamista suositellaan kolme kuukautta ennen raskautta. Siihen mennessä lääke on varmasti ehtinyt poistua elimistöstä.

Harvemmin reumasairauksissa käytettyjä, sikiöhaittoja aiheuttavia lääkkeitä ovat mykofenolaatti ja leflunomidi. Mykofenolaatti lisää epämuodostuman vaaraa huomattavasti.

Leflunomidin kohdalla epämuodostumariskiä ei ole selkeästi osoitettu, mutta varoaika on silti kaksi vuotta. Nyrkkisääntö on, että samat lääkerajoitukset pätevät niin raskauden kuin imetyksen aikana.

Tutkiminen hidasta

Biologisista reumalääkkeistä tiedetään, että pisimpään käytössä olleet TNF-alfasalpaajat eivät herkän ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana läpäise istukkaa kovin hyvin eivätkä näytä selkeästi lisäävän epämuodostumariskiä.

Loppuraskaudessa läpäisevyys kasvaa. Tämän hetken suositukset biologisten lääkkeiden käytöstä näkyvät alla olevasta taulukosta. Uudemmista lääkkeistä on vähemmän tutkimustietoa. Sikiöhaittojen tutkiminen on vaikeaa eettisistä syistä. Ei voida ajatella, että osalle äideistä annettaisiin lääkettä ja toisille ei. Lapsista tutkitaan useimmiten vastasyntyneitä. Pitkäaikaisvaikutusten tutkiminen on hidasta ja kallista.

Miten voi olla varma, että oma lääke on turvallinen?

”Vain muutamista lääkkeistä voi sanoa, että ne ovat täysin turvallisia. Jotkut tiedetään haitallisiksi. Sitten on valtava välimaasto, josta on rajoitetusti tutkimustietoa eikä kaikkia riskejä tunneta”, Heli Malm kuvaa.

Suomessa on tehty paljon lääkkeiden raskaudenaikaista turvallisuutta koskevaa tutkimusta rekisterien avulla. THL:n Lääke- ja raskaus -projektissa yhdistetään syntymärekisterin tietoja epämuodostumatietoihin ja Kelan tietoihin reseptilääkeostoista.

Kun teratologiseen tietopalveluun soittaa äiti, jolla on uudempi lääke käytössä, hänelle lähetetään seurantalomake, jossa kerätään tarkkaan tietoja lääkkeiden käytöstä sekä muun muassa aiemmista raskauksista, tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä.

Tutkimusta tehdään yhdessä muiden maiden kanssa. Se on hidasta, mutta uutta tietoa tihkuu koko ajan.

”Teemme lääkkeistä hoitokortteja ammattilaisille. Biologisten lääkkeiden kohdalla kortteja saa päivittää jatkuvasti. Seuraamme uusimpia tutkimuksia työksemme ja meille voi aina soittaa vallitseviensuositusten tarkistamiseksi”, Heli Malm sanoo.

Hoito tasapainossa

Reumasairaus voidaan yleensä hoitaa hyvin raskauden aikana ja suurin osa lääkkeistä on käyttökelpoisia. Jos lääkitystä vähennetään tai muutetaan, sairauden tarkka seuranta on tärkeää. Jos oireet lisääntyvät ja kipu yltyy, se ei tee hyvää äidille eikä sikiölle. Ylimääräistä stressiä on raskauden aikana syytä välttää.

Jos tilanne vaatii kipulääkkeitä, suositus on käyttää mahdollisimman pieniä annoksia ja suosia kuureja säännöllisen käytön sijaan. Tulehduskipulääkkeiden käyttö ennen raskautta voi estää munarakkulan puhkeamisen ja sitä kautta hedelmöittymisen siinä kierrossa, jossa lääkettä on käytetty. Uusimmat tutkimustulokset parasetamolista viittaavat siihen, että lääkkeellä voisi olla vaikutusta lapsen ylivilkkauteen myöhemmällä iällä. Mekanismia ei kuitenkaan tunneta ja tutkimuksissakin on huomattavat puutteensa.

Kortisonipistokset ja kortisoni pieninä annoksina ovat turvallisia niin raskauden kuin imetyksen aikana.

Reumasairautta sairastavilla miehillä lääkkeiden käyttö ei ole este raskauden suunnittelulle. Siemennesteeseen erittyvä lääkemäärä on pieni. Metotreksaattia ei tutkimustiedon valossa tarvitse lopettaa. Mykofenolaattikaan ei ole este raskaudelle, jos se on isän hoidon kannalta tärkeä lääke. Sulfasalatsiini voi vaikuttaa siittiötuotantoon.

Valmisteiden käytölle selkeä syy

Heli Malm painottaa, että kaikkien raskauden aikana otettujen valmisteiden käytölle tulisi olla selkeä syy. Hän ei suosittele luontaistuotteiden käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

”Luontaistuotteita ei valvota samalla tavalla kuin lääkkeitä. Niistä on löydetty aktiivisia lääkeaineita kuten tulehduskipulääkettä tai epäpuhtauksia. Yhteisvaikutuksetkin voivat olla yllättäviä”, hän sanoo.

Kaikkien raskautta suunnittelevien on hyvä alkaa ottaa foolihappoa kolme kuukautta ennen ehkäisyn poisjättämistä ja jatkaa 12. raskausviikon loppuun saakka, jolloin sikiön elimistön rakenteet ovat kehittyneet.

Lisäfoolihapolla vähennetään vaaraa tietyille epämuodostumille. Yleinen annossuositus on 0,4 mg. Sulfasalatsiini voi kuluttaa elimistön omaa folaattia, joten lääkettä käyttävien annos suunnitteluvaiheessa ja alkuraskaudessa voi olla 0,8–1 mg. Foolihappolisä kannattaa ensisijaisesti ottaa raskauden ajalle tarkoitetun monivitamiinivalmisteen yhteydessä, jolloin varmistetaan myös muiden B-ryhmän vitamiinien ja jodin riittävä saant

Lisätietoa

  • Reuma-aapisesta löydät tarkempaa tietoa reumalääkkeiden käytöstä ennen raskautta suunniteltaessa ja sen aikana.
  • Teratologinen tietopalvelu tarjoaa puhelimitse tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen liittyvissä lääkityskysymyksissä äideille, isille ja ammattilaisille.

Teksti: Henna Laitio
Kuva: 123rf

Juttu on julkaistu Reuma-lehdessä 3/2018.