Siirry sisältöön

Miten reumaa sairastavien käsitykset koronarokotuksista ovat muuttuneet?

Nuori kasvomaskia pitävä nainen näyttää peukkua kameralle rokotteen ottamisen jälkeen.

Hollantilaistutkimus seurasi, miten reumaa sairastavien käsitykset koronarokotuksista muuttuivat pandemian aikana.  

 

Korona-pandemia on arkipäiväistynyt ja näyttää ainakin toistaiseksi hiipumisen merkkejä. Tärkeä rooli siinä on ollut rokotuksilla.  

Kun koronarokotukset alkoivat, niihin liittyi paljon kysymyksiä. Ryhmä hollantilaistutkijoita seurasi huhtikuusta 2020 syyskuuhun 2021, miten reumaa sairastavien käsitykset rokotuksista muuttuivat.  

Tutkimuksessa oli mukana 1927 tulehduksellista reumasairautta sairastavaa ihmistä, joiden immuunipuolustus oli heikentynyt joko sairauden tai lääkityksen takia. Samat kysymykset esitettiin myös 811 ihmiselle, joilla ei ollut reumasairautta tai muutoin heikentynyttä immuunipuolustusta. He toimivat tutkimuksessa verrokkiryhmänä.  

Molemmissa ryhmissä oltiin yhtä kiinnostuneita ottamaan rokote. Joulukuussa 2020, kun rokotukset olivat vasta aluillaan, kaksi kolmasosaa molemmista ryhmistä oli joko kiinnostunut ottamaan rokotteen tai sen jo ottanut. Seuraavan vuoden syyskuuhun mennessä rokotuksen oli ottanut jo vähintään 95 prosenttia molemmista ryhmistä.  

 

Rokotteista turvallisempi olo 

Vaikka asennoituminen koronarokotteisiin oli lähtökohtaisesti positiivista, reumasairauksia sairastavista reilu kolmannes halusi keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen rokotusta. Syynä oli huoli rokotteen turvallisuudesta sekä siitä, miten rokote vaikuttaa oman sairauden hoitoon. Tutkijoiden mukaan reumatologeilla olikin tärkeä rooli siinä, että reumaa sairastavat uskalsivat ottaa rokotteen.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös motiiveja, joita rokotusten ottamiseen liittyi. Reumasairauksia sairastavilla tärkeimmäksi syyksi nousi oman terveyden suojaaminen. Verrokkiryhmäläisillä, joiden immuunipuolustus oli normaali, tärkein motiivi oli laumasuoja, joka rokotuksilla saadaan aikaan yhteisössä. He olivat vähemmän huolissaan siitä, että sairastuisivat itse vakavaan koronainfektioon.  

Rokotteet paransivat niitä ottaneiden yleistä hyvinvointia. Rokotusten jälkeen ihmiset tunsivat olonsa turvallisemmaksi, heillä oli enemmän sosiaalisia kontakteja ja he kävivät julkisissa tiloissa aiempaa enemmän. Reilu kolmannes molemmista ryhmistä kertoi elämänlaatunsa parantuneen rokotusten myötä.  

Molemmissa ryhmissä rokotteisiin liittyvät huolet hiipuivat puolessa vuodessa rokotusten aloittamisesta. Luottamus rokotusten tehoon ja turvallisuuteen lisääntyi sitä mukaa, kun tietoa kertyi eri puolilta maailmaa. 

Hollannissa toteutetun tutkimuksen tulokset julkaistiin lääketieteellisen Lancet Rheumatology -lehden toukokuun numerossa. 

Teksti: Pia Laine
Kuva: 123rf

Juttu on ilmestynyt Reuma-lehdessä 2/2022