Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Upadasitinibi

Käyttötarkoitus

Aikuisten nivelreuman peruslääkehoito, jos aiempi lääkitys on ollut tehoton tai huonosti siedetty. Voidaan käyttää myös nivelpsoriaasin, aksiaalisen spondylartriitin ja selkärankareuman hoidossa.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Upadasitinibia (Rinvoq®) on saatavana tabletteina. Kyseessä on januskinaasin (JAK) estäjä, joka vaikuttaa reumaattiseen tulehdusreaktioon estämällä sitä voimistavien välittäjäaineiden (sytokiinien) vaikutuksen soluihin. Seurauksena on oireiden rauhoittuminen ja sairauden etenemisen sekä nivelvaurioiden estyminen. 

Hoitovaikutus on havaittavissa usein jo viikon kuluessa parantuen seuraavien kolmen kuukauden aikana. Sen jälkeen teho ei selvästi lisäänny, mutta näyttää säilyvän pitkäaikaisesti. Upadasitinibia voidaan antaa joko pelkästään tai yhdessä metotreksaatin kanssa. Muita peruslääkehoidon reumalääkkeitä kuin metotreksaattia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti. 

Hoitoa on seurattava nivelreuman hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta.

Annostus ja antotapa

Hoitoannos on yksi 15 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa, mielellään samaan aikaan joka päivä. Vuorokauden aika tai ruokailu eivät vaikuta lääkkeen ottamiseen. Tabletti on nieltävä kokonaisena. Greippiä sisältävien ruokien tai juomien nauttimista tulee välttää upadasitinibihoidon aikana. Jos päivittäinen annos unohtuu, ei ole suositeltavaa ottaa myöhemmin kaksinkertaista annosta. 

Haittavaikutukset

Upadasitinibin tyypillisiä haittavaikutuksia voivat olla muun muassa yskä, pahoinvointi ja akne. Myös uupumusta, päänsärkyä ja ihottumaa esiintyy jonkin verran.

Upadasitinibi voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on vakava infektiotauti. Vyöruusu voi uusiutua hoidon aikana, ja yleensä riski sairastua siihen on lievästi kohonnut. Tuberkuloosin aktivoituminen upadasitinibihoidon yhteydessä on mahdollista, joten piilevän tuberkuloosin mahdollisuus on tutkittava ennen hoidon aloittamista. Myös potilaan mahdollinen B- tai C-hepatiitin sairastaminen on selvitettävä. 

Hoidon yhteydessä on joskus havaittu veren hemoglobiinin ja/tai valkosolujen laskua. Myös maksaentsyymien nousu on mahdollista. Veren rasva-arvot (lipidit) voivat kohota hoidon aikana. Veriarvojen seuranta jäljempänä olevan suosituksen tavoin on aiheellista. 

Upadasitinibin aiheuttamaa riskiä sairastua syöpäsairauksiin ei tunneta, mutta sellainen saattaa olla mahdollista. Jos potilaalla on ollut syöpäsairaus, on upadasitinibihoidon aloittamisessa käytettävä erityistä harkintaa. 

Leikkaushoidon suuruudesta riippuen on harkittava hoidon lyhytaikaista keskeytystä. Lääkitys suositellaan tauottevaksi kolmeksi päiväksi ennen leikkausta ja kahdeksi viikoksi leikkauksen jälkeen.

Rokotuksista on tärkeätä huolehtia suositusten mukaisesti. Jos on kyse eläviä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista, on suositeltavaa pitää hoidossa vähintään kahden viikon tauko ennen niiden antamista, hoidon voi käynnistää uudelleen vähintään kahden viikon kuluttua rokotuksesta. 

Raskaus ja imetys

Upadasitinibia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Eläinkokeiden perusteella on mahdollista, että upadasitinibi aiheuttaa sikiövaurioita, mutta vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole havaittu. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään neljän viikon ajan hoidon jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen. 

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Hoidon seuranta 

Ennen lääkkeen aloitusta ja siitä noin kuukauden kuluttua on otettava seuraavat laboratoriokokeet: 
La, CRP, B-Hb, -Leuk, -Diffi, -Trom, S-ALAT. Lisäksi hoidon aikana on tutkittava säännöllisesti: CRP, B-Hb, -Leuk, -Diffi, S-ALAT. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä.

Veren lipidiarvoja on myös tarkkailtava lääkityksen aloittamisen jälkeen. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 16.5.2023