Siirry sisältöön

Reumalääkkeet

Sertolitsumabipegoli

Käyttötarkoitus

Nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin pitkäaikaishoito aikuisilla, kun perinteinen lääkehoito ei ole ollut riittävän tehokasta.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sertolitsumabipegolia (Cimzia®) on saatavana esitäytetyissä ruiskuissa ja annoskynässä. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää nivelvaurioiden etenemistä. Vaikutus nähdään kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Sertolitsumabipegoli kuuluu biologisten lääkkeiden ryhmään.

Sertolitsumabipegoli on vasta-aine, joka on koostettu liittämällä sertolitsumabi polyeteeniglykoliin. Sertolitsumabipegoli estää verraten pitkäaikaisesti kasvainnekroositekijä-alfan (TNF-α) toiminnan. TNF-α on sytokiini, joka toimii reumaattisessa tulehduksessa solujen välisen tiedonsiirron välittäjänä. Sertolitsumabipegolihoitoon on suositeltavaa liittää metotreksaattihoito, mutta sitä voidaan antaa yksinäänkin. Muita biologisia lääkeaineita ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Annostus ja lääkkeen antaminen

Sertolitsumabipegolia annetaan pistoksena ihon alle. Lääkitystä aloitettaessa annetaan aloitusannokset viikoilla 0, 2 ja 4, minkä jälkeen jatketaan ylläpitoannoksilla kahden tai neljän viikon välein lääkärin ohjeistuksen mukaisesti. 

Potilas voi itse opetella ruiskeiden antamisen tai ne voi kotona antaa joku hänen läheisistään. Lääkkeen valmistajan ohjeita antamisesta on noudatettava.

Haittavaikutukset

Lääkkeen pistoskohdassa voi esiintyä ohimeneviä ärsytysoireita. Haittavaikutuksina voi esiintyä allergisia reaktioita, kuten ihottumaa, hengitysoireita tai turpoamista. Sertolitsumabipegolihoidossa saattaa esiintyä haittavaikutuksina myös muun muassa päänsärkyä, pahoinvointia tai muutoksia verenkuvassa ja verenpaineessa.

Sertolitsumabipegoli voi lisätä alttiutta infektioihin. Hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai jokin krooninen hoitamaton infektiotauti. Tuberkuloosin aktivoituminen on mahdollista, ja sairastumisen riski on huolellisesti selvitettävä ennen hoidon aloittamista. Myös B-virushepatiitti voi aktivoitua, joten tämän viruksen kantajia on tarkoin seurattava.

Lymfooman tai muun syöpäsairauden riskin on epäilty lisääntyvän TNF-α-estäjiä käytettäessä, joskaan tutkimuksissa ei ole tästä selvää osoitusta. Sydämen vajaatoiminnan kehittymistä, psoriaasiin sairastumista tai keskushermoston myeliinikatoa aiheuttavia sairauksia (esimerkiksi multippelia skleroosia) on raportoitu TNF-α-estäjähoidon yhteydessä. Tällaiset sairaudet voivat myös olla hoidon esteenä.

Leikkaushoidon yhteydessä hoidon keskeyttäminen on aiheellista kahden viikon ajaksi ennen leikkausta ja kahden viikon ajaksi leikkauksen jälkeen.

Lääkettä ei saa käyttää yhdessä anakinran tai abataseptin kanssa haittavaikutusten vuoksi.

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Ennen eläviä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden antamista on suositeltavaa pitää sertolitsumabipegolihoidossa ainakin kymmenen viikon tauko. Hoidon voi aloittaa 2–4 viikkoa elävän rokotteen antamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Sertolitsumabipegolia ei yleensä pidä käyttää raskauden aikana, joskaan haittoja raskauden kululle tai sikiölle ei ole tiedossa. Imetyksen aikana lääkkeen käyttö on mahdollista. Raskauden ehkäisyä suositellaan jatkettavaksi viiden kuukauden ajan viimeisen hoitokerran jälkeen. Miesten osalta ei ole erityisiä ohjeita perhesuunnittelun suhteen.

Raskautta suunniteltaessa tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Lisätietoa lääkehoidon vaikutuksista hedelmällisyyteen, raskauteen ja imetykseen on mahdollista saada teratologisesta tietopalvelusta.

Vastasyntyneen rokotuksista on keskusteltava lääkärin kanssa, jos lääkitys on ollut käytössä raskauden aikana.

Hoidon seuranta

Sertolitsumabipegolihoidon aloittamisen jälkeen tulee ottaa säännöllisin väliajoin laboratoriokokeita, joiden avulla voidaan seurata hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta. Lääkityksen aloittamisen jälkeen otetaan säännöllisesti perus- tai täydellinen verenkuva ja maksaentsyymit (ALAT), minkä lisäksi tulevien vastaanottokäyntien yhteydessä suositellaan tutkittaviksi lasko, CRP, KREA, AFOS ja virtsakoe. Näistä seurantakokeista voit lukea tarkemmin täältä.

Sertolitsumabipegolihoitoa on seurattava hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Lisätietoja lääkityksen seurannasta löytyy Terveyskylän Reumatalon sivuilta lääkehoidon seurantataulukosta.

Tärkeää muistettavaa

  • Lääkitys voi lisätä alttiutta infektioihin, eikä sitä saa antaa akuuttien tai vakavien infektioiden aikana.
  • Lääkärin kanssa tulee keskustella lääkityksen tauottamisesta rokotusten ja leikkausten yhteydessä.

Päivitetty 16.5.2023